Комунальний заклад освіти "Спеціалізована школа № 115" Дніпровської міської ради

 

Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія

ВІДКРИТИЙ ДОСТУП

 

 

ВІДОМОСТІ З ЄДИНОГО ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ПІДПРИЄМСТВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ УКРАЇНИ (ЄДРПОУ) КЗО «СШ № 115» ДМР 

 

 

ВИПИСКА З ЄДИНОГО ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, ФІЗИЧНИХ ОСІБ-ПІДПРИЄМЦІВ ТА ГРОМАДСЬКИХ ФОРМУВАНЬ

 

 

 

 

4.

Структура та органи управління

 

    Управління   навчальним   закладом   здійснюється   департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради, який є представником власника.

    Безпосереднє керівництво навчальним  закладом  здійснює  його директор.

    Вищим  органом  громадського  самоврядування навчального закладу є  загальні збори  колективу, що скликаються не менше одного разу на рік.Загальні збори: обирають раду навчального закладу,  її  голову,  встановлюють термін їх повноважень

    У  період між загальними зборами діє рада навчального закладу.

   Також діє батьківський комітет, як добровільне громадське формування, створене на основі єдності інтересів батьків щодо реалізації прав та обов'язків своїх дітей під час їх навчання у школі.

У  школі  створено постійно   діючий дорадчий колегіальний орган - педагогічна рада.

 

5.

 

 

 

6.

 

 

Програми Нової української школи

Tипова освітня програма під керівництвом Р. Б. Шияна 

 

Навчальні програми для початкової школи

 1. Українська мова. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1-4 класи(ОНОВЛЕНО)
 2. Літературне читання. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 2 - 4 класи (ОНОВЛЕНО)
 3. Математика. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1-4 класи (ОНОВЛЕНО)
 4. Інформатика. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 2-4 класів (ОНОВЛЕНО)
 5. Природознавство. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1-4 класи (ОНОВЛЕНО)
 6. Я у світі. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 3 - 4 класи (ОНОВЛЕНО)
 7. Основи Здоров'я. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1-4 класи (ОНОВЛЕНО)
 8. Фізична культура. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1-4 класи (ОНОВЛЕНО)
 9. Образотворче мистецтво. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1-4 класи (ОНОВЛЕНО)
 10. Музичне мистецтво. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1-4 класи (ОНОВЛЕНО)
 11. Іноземні мови. Навчальні програми для 1—4 класів загальноосвітніх навчальних закладів та спеціалізованих шкіл (ОНОВЛЕНО)
 12. Трудове навчання. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1-4 класи (ОНОВЛЕНО)

 

Навчальні програми 5-9 клас 2017

 

Українська мова

Українська література

Історія

Математика

Фізика

Хімія

Біологія

Інформатика для учнів 5-9 класів, які вивчали інформатику 2-4 класах

Іноземні мови

Географія

Зарубіжна література

Мистецтво

Трудове навчання

Природознавство

Основи здоров'я

Фізична Культура

Правознавство

 

НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ 10-11 КЛАСІВ

чинні з 1 вересня 2018 року

Українська мова Профільний рівень

Українська література Профільний рівень

Історія України (Рівень стандарту). Історія: Україна і світ. Історія України: всесвітня історія.(інтегрований курс)

Громадянська освіта (інтегрований курс)

Зарубіжна література Рівень стандарту

Захист Вітчизни Рівень стандарту

Іноземні мови

Інформатика Рівень стандарту

Математика Рівень стандарту

Мистецтво Рівень стандарту

Технології Рівень стандарту

Фізична культура Рівень стандарту

Хімія Рівень стандарту

Фізика і Астрономія 10-11 (авторський колектив під керівництвом Ляшенка О. І.)

Біологія і екологія 10-11 Рівень стандарту

Географія 10-11 класи (Рівень стандарту)

 

Навчальні програми для 10 - 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів

 

 
Українська мова
рівень стандарту
 
Українська література
рівень стандарту
 
Іноземна мова
рівень стандарту
Зарубіжна література
рівень стандарту
Історія України
рівень стандарту
Всесвітня історія
рівень стандарту
Правознавство
рівень стандарту
Економіка
рівень стандарту
Людина і світ
рівень стандарту
Художня культура
рівень стандарту
Математика
рівень стандарту
академічний рівень
Астрономія
рівень стандарту
Біологія
рівень стандарту
Географія
рівень стандарту
Фізика
рівень стандарту
Хімія
рівень стандарту
Екологія
рівень стандарту
Технології
рівень стандарту
Профільний рівень
Швейна справа
Інформатика
рівень стандарту
Креслення
профільний рівень
Фізична культура
рівень стандарту
Захист Вітчизни
Захист Вiтчизни

 

 

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
Комунального закладу освіти "Спеціалізована школа № 115" Дніпровської міської ради на 2018/2019 навчальний рік

 

Робочий навчальний план на 2018 - 2019 н.р. 

 

 

7.

Територія обслуговування, закріплена за закладом освіти

 

     Відповідно до Закону України "Про освіту" (ст.13.п.1).

     Кожна особа має право здобути початкову та базову середню освіту в закладі освіти (його філії), що найбільш доступний та наближений до місця проживання особи.

     Право особи здобувати початкову та базову середню освіту у державному або комунальному закладі освіти (його філії), за яким закріплена територія обслуговування, на якій проживає ця особа, гарантується, що не обмежує право особи обрати інший заклад освіти.

 

Список вулиць мікрорайону КЗО "СШ № 115" ДМР
ВУЛИЦІ:                                                                   

 

1. Арктична,                                         1 - 79,  2 - 80

2. Водопровідна,                               1 - 141, 2 - 80

3. Заярська,                                         1 - 59

4. Казахстанська,                                1 - 145,2 - 146

5. Мінусинська,                                   1 - 175,2 - 212

6. Передова,                                       313 - 515, 400 - 610

7. Тайгова,                                          1 - 73, 2 - 74

8. Гуртова,                                          1 - 33, 2 - 78

9. Інгульська (Кіровоградська),    113 - 147, 290-б - 316

10. Робесп'єра                                    від 30 - до кінця, від 45 - до кінця

ПРОВУЛКИ:

 

1. Арктичний

2. Балканський,                                 2 - 56

3. Водопровідний,                           1 - 36

4. Казахстанський,                            1 - 36

5. Мінусинський                                 1 - 68

6. Окопний,                                        1 - 23, 25, 1- 34, 36

7. Тайговий

8. Снайперський

9. Шатурський

 

8.

Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти

 

     Ліцензований обсяг учнів складає  - 695 чоловік.

     У 2018-2019 н.р. в школі навчається 666 учень.

 

9.

Мова (мова) освітнього процесу

 

     Відповідно до Закону України "Про освіту" (ст.7. п.1).

     Мовою освітнього процесу в закладах освіти є державна мова.

     Відповідно до Статуту КЗО "СШ № 115" ДМР (п. 1.10) у навчальному закладі визначена українська мова навчання (наказ управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради від 01.11.2016 р. № 251).

 

11.

Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами)

 

     Кабінети початкових класів - класні кімнати зі створеним навчальним середовищем, оснащені сучасними засобами навчання та шкільним обладнанням згідно з санітарно-гігієнічними нормами і правилами облаштування (10 каб.).

 

 

 

    Кабінети для організації навчання основної та старшої школи (16 каб.).

 

 

                      Кабінет фізики                                                               Кабінет хімії

 

                  

 

        Кабінет української мови                                                   Кабінет математики

 

 

 

                                                       

     Кабінет інформатики призначений для формування інформаційно-освітнього середовища,

яке створюється з використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій

 

 

 

              Кабінет технічної праці                                                 Кабінет обслуговуючої праці

 

 

 

 

                          Актова зала                                                              Спортивна зала

 

 

 

                     

                      Тренажерна зала                                                     Кабінет хореографії

 

 

  

                                                                    Медичний кабінет

 

 

 

                                                                                 їдальня

 

 

    

14.

 

 

                                                                          

15.

Правила прийому до закладу освти 

 

Зарахування  учнів  до навчального закладу здійснюється за наказом директора на підставі особистої заяви (для неповнолітніх  -  заяви  батьків  або осіб,  які їх замінюють) або направлень  відповідних  органів  управління  освітою,  а   також свідоцтва  про  народження  (копії), медичної  довідки встановленого зразка,  документа про наявний рівень  освіти  (крім дітей, які вступають до першого класу).

Порядок прийому дітей до 1 класу

 

     До першого класу зараховуються діти, як правило, з 6 років.

     Для зарахування дитини до 1 класу батьками або особами, що їх замінюють, подаються:

- Заява на ім'я директора;

- Копія свідоцтва про народження дитини;

- Медична картка встановленого зразка;

- Заповнюється згода батьків або піклувальників про використання персональних данних дітей.

     Прийом дітей до 1 класу здійснюється на безконкурсній основі, як правило, відповідно до території обслуговування.

 

 

16.

Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами

    

     В Комунальному закладі освіти «Спеціалізована школа № 115» Дніпровської міської ради для доступу дітей з особливими потребами у разі необхідності може встановлюватися пристосований пандус до 1-го поверху де розташовані: медичний пункт,санвузли,їдальня, роздягальня, навчальні кабінети, бібліотека.Будівля школи має широкі коридори, якими можна вільно пересуватися.До плану розвитку школи включенообладнати будівлю відповідно до вимог доступності.

     Адміністрація  школи  повідомляє, що дітей з особливими потребами у 2017-2018 н.р. в школі немає. 

 

Розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти

 

     Відповідно до Закону України "Про освіту" (ст.4. п.3).

     Держава гарантує усім громадянам України та іншим особам, які перебувають в Україні на законних підставах, право на безоплатне здобуття повної загальної середньої освіти відповідно до стандартів освіти.

 

17.