Комунальний заклад освіти "Спеціалізована школа № 115" Дніпровської міської ради

 
Матеріально-технічне забезпечення закладу

 

ВІДОМОСТІ

про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності за певним рівнем повної загальної середньої освіти, необхідного для виконання вимого державного стандарту повної загальної середної освіти відповідного рівня

 

Кабінети початкових класів 
класні кімнати зі створеним навчальним середовищем, оснащені сучасними засобами навчання та шкільним обладнаннямзгідно з санітарно-гігієнічними нормами і правилами облаштування
    

 

 Кабінети для організації навчання основної та старшої школи (16 каб.)

 

Кабінет фізики        
      

 

                                                                 Кабінет хімії         
                                                        

 

Кабінет української мови           
                                  

 

Кабінет математики           
       

 

 

 

Кабінет біології
      

 

 

 

                                                                  Кабінет інформатики                                                                 призначений для формування інформаційно-освітнього середовища, яке створюється з використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій
          

 

 

 

                             Ресурсна кімната                                     
    

                                                                     

                                       

Бібліотека
            

 

 

Актова зала  
  

                                                      

    Спортивна зала
      

 

 

 Тренажерна зала 
              

 

 
Кабінет хореографії
     

 

 

Медичний кабінет
        

 

   Їдальня