Комунальний заклад освіти "Спеціалізована школа № 115" Дніпровської міської ради

 

lorem

Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України

Дистанційна освіта на Класній оцінці
День відкритих дверей онлайн Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія

Звіт директора

        Звіт директора Комунального закладу освіти  «Спеціалізована школа № 115» Дніпровської міської ради Вакуленко Наталії Анатоліївни про роботу педагогічного колективу за 2018-2019 навчальний рік

 

          Комунальнимй заклад росвіти «Спеціалізована школа №115» Дніпровської міської ради здійснює свою діяльність відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», постанов Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 №492 « Про затвердження Державного стандарту початкової загальної середньої освіти»,  від 23.11.2011 № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти», із змінами, внесеними Постановою Кабінетів Міністрів від 07.08.2013 № 538; Концепції профільного навчання у старшій школі; власного Статуту.

          Пріоритетними напрямами в роботі педагогічного колективу було визначено:

 • впровадження в практику роботи основних нормативно-правових, інструктивно-методичних документів з питань освіти;
 • здійснення методичного супроводу Державного стандарту початкової  освіти, Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти; заходів щодо реалізації нового змісту початкової освіти;
 • впровадження Концепції НУШ,
 • використання інноваційних технологій для підвищення якості освітнього процесу;
 •  поглиблення змісту загальноосвітньої підготовки учнів з окремих предметів через організацію роботи спецкурсів, факультативів,
 • підготовка педагогів до роботи в інноваційному середовищі, участі у різноманітних проектах і програмах, конкурсах;
 • забезпечення проведення моніторингових досліджень з різних аспектів освітнього процесу;
 • розвиток та удосконалення роботи з обдарованими учнями, збільшення кількості слухачів ДВ МАН України;
 • поширення передового педагогічного досвіду працівників школи шляхом друку матеріалів у фахових виданнях,

забезпечення розвитку системи національного, екологічного виховання, забезпечення фізичного, морального, культурного і духовного розвитку дитини, формування соціально зрілої та творчої особистості.

           Використовуючи в роботі нові педагогічні технології, забезпечуємо реалізацію нового змісту освіти, виховання активної, національно-патріотичної та екологічно грамотної особистості. Реалізуючи Концепцію Нової української школи, колектив навчального закладу постійно веде пошук нових педагогічних технологій, які сприяють формуванню новітнього освітнього середовища, яке навчає, розвиває та виховує.

1. Організація освітнього процесу в школі

           Педагогічний колектив школи працює над реалізацією 4 етапу обласного проекту «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства» та регіонального експерименту «Інтегрування змісту випереджаючої освіти для сталого розвитку в навчально-виховний процес».

           На кінець 2018/2019 навчального року з школі навчається 672 учні, з них у 1-4 класах – 297 учнів, 5-9 класах – 309 учнів, 10-11 класах – 66 учнів. Мова навчання та виховання учнів – українська.

Учні 1-х  класів працюють за програмою НУШ.

          У школі створена і діє система роботи профільного навчання. У 10 класі профіль української філології, в 11 класі -  технологічний, де здійснюється допрофесійна підготовка зі спеціальностей: «Швачка» та «Слюсар з ремонту автомобілів».

          Основні напрямки навчальної діяльності закладу в 2018-2019 н.р. - впровадження інноваційних технологій та розвивальне навчання, а саме:

 • робота за науково-педагогічним проектом «Інтелект України» (2-А клас);
 • продовження впровадження інтерактивних технологій, диференційованого та проблемного навчання, елементів STEM-освіти;
 • проектна діяльність вчителів та учнів.

2. Кадрове забезпечення закладу

          Педагогічний колектив закладу нараховує  39 педагогічних працівників. Серед них - 28 вчителів мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», 1 – кваліфікаційну категорію  «спеціаліст першої категорії», 2 – кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії», «спеціаліст» 3 вчителі, 5 учителів – 9 тарифний розряд.

3. Методична робота

          Протягом 2018-2019 н.р. було організовано роботу  методичних об`єднань учителів та класних керівників затверджено плани їхньої роботи, визначено керівників з числа досвідчених педагогів. Кожне з МО  провели по 5 засідань, робота яких будувалася за окремими планами. На  запланованих  засіданнях  методичних об’єднань обговорювалися як організаційні питання (рекомендації МОНУ, обласної конференції, серпневої міської конференції, рекомендації щодо викладання і вивчення навчальних предметів у 2018-2019  н. р., підготовка і проведення олімпіад, предметних тижнів, проведення контрольних зрізів, затвердження завдань для державної підсумкової атестації), так і науково-методичні питання.

          Упродовж навчального року ШМО  було проведено предметні тижні.

          Особлива увага приділяється самоосвіті педагогів. Курсова перепідготовка здійснювалась у 2018-2019 н.р. згідно з перспективним планом. 8 учителів (початкових класів, англійської мови) пройшли навчання за програмою НУШ. 

          Підвищенню рівня професійної компетентності вчителів сприяє атестація педагогічних працівників закладу, яка здійснюється відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.10 №930, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.12.10 №1255/18550. Атестація педагогів закладу здійснювалась у 2018-2019 н.р. згідно з перспективним планом.

          У 2018-2019 н.р. були атестовані 5 педагогів: Жукова О.О. - підтвердження вищої кваліфікаційної категорії та педагогічного звання «учитель-методист»,  Віцентій В.М. - підтвердження 11 тарифного розряду  та педагогічного звання «старший учитель», Крохмаль Л.І., Антонюк О.С., Гладирь Т.С. - присвоєння вищої кваліфікаційної категорії. У ході атестації було проведено вивчення досвіду роботи вчителів шляхом відвідування уроків, співбесід; учителі провели цикл відкритих уроків та виховних заходів, на яких були присутні члени атестаційної комісії, вчителі МО.

          Адміністрація закладу здійснює моніторинг якості знань учнів з базових предметів,  використання форм і методів роботи з учнями для підвищення їх рівня знань. Аналіз моніторингових досліджень обговорювався на педагогічній раді, нарадах, засіданнях МО. Здійснено оглядовий контроль дотримання єдиного орфографічного режиму при веденні робочих зошитів з української мови, англійської мови, математики, здійснено перевірку стану ведення контрольних зошитів з української мови, математики. За результатами проведених моніторингів складені  довідки.

          Однією з форм підвищення кваліфікації є курсова перепідготовка, яка відбувається планово з урахуванням побажань педагогічних працівників щодо змісту, форм та методів проходження курсів. Поряд з курсовою перепідготовкою широко застосовуються можливості самоосвітньої діяльності. Кожен педагог займається самоосвітою згідно з індивідуальним планом підвищення кваліфікації, який включає у себе опрацювання після курсового завдання. У системі методичної роботи є заходи, що сприяють підвищенню кваліфікації: конференції, семінари, консиліуми, педагогічні ради.

          Педагоги планомірно підвищують свій кваліфікаційний рівень у між- курсовий період. На конкурс педагогічної майстерності  «Сучасний урок» подали розробки власних уроків учителі  Жукова О.О.,  Крохмаль Л.І., Віцентій В.М., Утєшева Г.В., Шмирега О.І.

          За висвітлення інноваційної діяльності закладу педагогічний колектив школи нагороджений золотою медаллю на Х Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти -2019». У підготовці матеріалів активну участь взяли заступник директора з НВР Кучер І.М., учителі математики та інформатики Василевська С.В., Комиза О.В., учитель початкових класів Кучер О.В. 

          22 учителя закладу взяли участь у науково – практичних, теоретичних семінарах, конференціях, вебінарах.

            Одним із напрямів методичної роботи є робота з молодими вчителями. У закладі 2 молодих учителі – Корольова С.С, учитель англійської мови; Оката І.А., учитель української мови. З ними проводиться індивідуальна робота по наданню методичних рекомендацій щодо організації освітнього процесу, призначено вчителів-наставників та організовано контроль за виконанням отриманих рекомендацій.

          Заступнику директора з НВР Гриві В.В. рекомендовано посилити роботу щодо організації роботи Школи молодого вчителя, зокрема організації роботи співпраці молодих учителів та учителів-наставників.

Аналіз підсумків методичної роботи за 2018/2019 навчальний рік свідчить: колектив учителів у процесі своєї діяльності ефективно працював над реалізацією освітніх завдань, які були сконцентровані на науково-методичній проблемі області та міста, дослідно – експериментальної роботи школи.

4.Управлінська діяльність

          Управління школою здійснюється згідно з річним планом роботи, планом внутрішкільного контролю та календарних планів учителів-предметників і виховної роботи класних керівників. Така система планування відпрацьована в школі й заснована на взаємодії всіх ланок, сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню освітнього процесу й забезпечує планомірний розвиток школи.

У школі в наявності всі нормативно-правові документи, що регламентують діяльність закладу загальної середньої освіти.

          Адміністрація використовує різноманітні форми контролю за станом освітнього процесу, формується внутрішня система оцінювання якості освіти: як вивчення викладання стану предметів та виконання навчальних планів і програм, перевірка класних журналів, щоденників тощо. Під час проведення внутрішньо-шкільного контролю за рівнем викладання навчальних предметів заступник директора використовує діагностичні картки аналізу та вивчення стану викладання предметів із використанням комп’ютера. Крім контролю за рівнем знань і навчальних досягнень учнів, проводяться систематичні дослідження стану відвідування занять. За результатами моніторингу адміністрація школи приймає певні управлінські рішення щодо конкретних учителів та учнів.

          Стиль  керівництва нашою школою є демократичним, оскільки більшість рішень приймаються на основі врахування думки колективу й інтересів справи, ініціатива й самостійність підтримуються, повноваження делегуються. Директор школи в роботі з працівниками дотримується партнерського стилю керівництва. Проблеми спільно обговорюються, виробляються різні варіанти рішення, з них обирається найбільш оптимальний, затверджується і в подальшому реалізується.

5. Робота з обдарованими учнями

          У школі діє система роботи з обдарованими дітьми, яка відображена та спланована в річному плані роботи закладу, її стан та ефективність заслуховуються на нарадах, засіданні науково-методичної ради закладу та МО учителів.

Учні закладу – активні учасники інтелектуальних та творчих конкурсів, предметних олімпіад, конкурсу-захисту робіт у МАН, спортивних змаганнях районного, міського, обласного, всеукраїнського та міжнародного рівнів.

У поточному навчальному році учні посіли 34 призових місця на І (відбірковому, районному) етапі та 13 на ІІ (фінальному міському) етапі Всеукраїнських предметних олімпіад, 3 призових  місця – на ІІІ етапі (обласному) Всеукраїнських предметних олімпіад. Протягом 2018-2019 н.р. 49 учнів  стали слухачами у МАН. Одне із завдань, яке ставимо на наступний навчальний рік, у системі роботи з обдарованими учнями – створення науково-дослідницького товариства учнів, залучення їх до конкурсу-захисту робіт у МАН.

          Учениця 10 класу  Адонка Валерія  взяла участь у фінальному (Всеукраїнському) етапі олімпіади з біології в місті Харкові.

          Багато уваги приділяють роботі з обдарованими дітьми вчителі Кучер І.М., Репан Г.Д., Комиза О.В., Гаркуша Н.Ф., Макеров В.Ф., які підготували  призерів міського та обласного етапу учнівських олімпіад; Желіба А.В., Пишкіна Н.В., Недошита І.В., Круглова С.В., які підготували призерів міських та обласних інтелектуальних та творчих конкурсів.

          У 2018/2019 н.р.  учні школи взяли активну участь у Міжнародних та Всеукраїнських інтерактивних конкурсах з фізики „Левеня”, з математики „Кенгуру”, з природничих наук «Колосок» та «Геліантус», з суспільствознавчих наук «Кришталева сова», з української мови «Соняшник», «Патріот», з англійської мови «Гринвіч».

          Активними в організації й проведенні інтерактивних конкурсів були координатори Василевська С.В., Жукова О.О., Гаркуша Н.Ф., Крохмаль Л.І., Комиза О.В., Репан Г.Д.

 

Назва конкурсу

Учасники

Переможці

Керівник

1

Міжнародний природничий конкурс «Колосок осінній»

123

72

Комиза О.В.

2

Всеукраїнський конкурс з англійської мови «Гринвіч»

140

35

Крохмаль Л.І.,

 

3

Міжнародний математичний конкурс «Кенгуру»

98

62

Василевська С.В.

4

Всеукраїнський конкурс з українознавства «Патріот»

41

1

Гаркуша Н.Ф

5

Всеукраїнська українознавча гра «Соняшник»

47

21

Тарануха М.А.

6

Всеукраїнський фізичний конкурс «Левеня»

49

16

Жукова О.О.

7

Міжнародна природознавча гра «Геліантус»

129

100

Репан Г.Д.

8

Всеукраїнський інтерактивний конкурс «Кришталева сова»

113

26

Репан Г.Д., Утєшева Г.В

9

Міжнародна гра зі світової літератури «Sunflower»

47

16

Гаркуша Н.Ф

 

6. Експериментальна діяльність закладу


          Школа має статус експериментального загальноосвітнього навчального закладу регіонального рівня по проведенню дослідної роботи за темою: “Інтегрування змісту випереджаючої освіти в навчально-виховний процес” (наказ № 496/0/212-15 від 10.07.2015р.)

          Упровадження принципів сталого розвитку в нашій школі у великій мірі базується на основі використання варіативної освіти, з урахуванням розробленого змісту допрофільної і профільної освіти. У навчальний план впроваджено курси за вибором і факультативи: в 4-х класах курс за вибором «Уроки для стійкого розвитку. Моя щаслива планета», 6 класах - «Уроки з охорони довкілля», в 5–х класах факультатив  «Психологічний розвиток особливості молодшого підліткового віку», в 5 – 6 – х класах факультатив «Я – моє здоров’я, моє життя», в 6 – х класах – факультатив «Профілактика шкідливих звичок» та курс за вибором «Основні природничі системи», у 8 – му класі факультативний курс «Охорона тварин», у 8-х та 9-х класах курси за вибором «Уроки для стійкого розвитку», у 10 класі «Захисти себе від ВІЛ», особливість яких полягає в тому, що вони не тільки дають нові знання, а й формують у дітей нові моделі поведінки та дії, які відповідають потребам стійкого розвитку нашої країни і планети в цілому.

•         проведено низку заходів, які формують  в учнів знання про взаємозв'язок природи, суспільства і людської діяльності (зокрема Всеукраїнський конкурс дитячого малюнку «Зоологічна галерея», природоохоронна трудова акція «Годівничка», Всеукраїнський конкурс «День зустрічі птахів» тощо).

          Участь у Міжнародній конференції  «Філософсько-світоглядні та культурологічні контексти неперервної освіти» в Дніпровській академії неперервної освіти. 

7. Аналіз виховної роботи

       Виховна  робота  у школі, яка спрямована на реалізацію основних напрямів:

 • формування в учнів особистих рис громадян України, національної самосвідомості, виховання любові до рідного краю, свого народу, шанобливе ставлення до його культури, поваги, толерантне ставлення до культури всіх національностей, які проживають в Україні.
 • виховання поваги до Конституції, законодавства України, державної символіки.
 • формування високої мовної культури, оволодіння українською мовою.
 • утвердження принципів загальнолюдської моралі на основі відновлення історичної пам’яті.
 • виховання свідомого ставлення до навчання, розвиток пізнавальної активності і культури розумової праці.

посилення уваги до питань морально-етичного виховання, створення системи успішної профілактики відхилень у поведінці учнів.

          Для  їх реалізації розроблений план виховної роботи навчального закладу та плани виховної роботи класних керівників. Ці плани охоплюють всі напрямки виховання: патріотичне, правове, моральне, художньо-естетичне, трудове, фізичне, екологічне, превентивне та включають у себе календарні, традиційні шкільні свята, заходи, конкурси, міські заходи щодо втілення «Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів».

Соціальна підтримка дітей пільгових категорій, які навчаються в закладі освіти, проводиться згідно з чинним законодавством. На початку навчального року з метою обліку дітей та сімей, які потребують соціальної підтримки, складаються соціальні паспорти класів та соціальний паспорт школи. У системі вивчаються житлово-побутові умови проживання і навчання учнів пільгових категорій, здійснюється залучення їх до позакласної роботи.

          У школі навчаються  6 - дітей з інвалідністю, діти які потерпіли від Чорнобильської катастрофи - 5, сироти та позбавлені батьківського піклування – 2 , багатодітні – 58, учні, батьки яких є учасниками антитерористичних операцій - 11.

Постійно працює рада профілактики, проводяться рейди «Урок»,  зустрічі з шкільним поліцейським.

На контролі в школі на ВШО стоїть 7 учнів, які потребують особливої педагогічної уваги. Усі випадки невиконання правил поведінки учнями на контролі  адміністрації, учителів, батьківської громади, ради профілактики.

          Скоєних злочинів протягом навчального року  здобувачами освіти нашого закладу не зафіксовано.

          Постійно оформляються пакети документів на дітей, що потребують особливої педагогічної уваги, контролюється їх поведінка і відвідування уроків.

          Адміністрація та класні керівники здійснюють контроль за продовженням навчання та працевлаштуванням учнів, здійснюють контроль за проходженням планового медичного огляду. Значна увага приділяється дітям-сиротам, та дітям, які знаходяться під опікою. Діти забезпечені єдиними квитками, які дають право на безкоштовний проїзд, забезпечені шкільною та спортивною формою, безкоштовним харчуванням за рахунок бюджету.

          З метою  попередження та протидії можливим загрозам життю та здоров’ю  учнів у школі проводилися заходи безпеки на можливі ризики виникнення надзвичайних ситуацій. Класними керівниками проведено бесіди і години спілкування: «Правила безпеки при переході вулиці», «Безпечна дорога до школи», «Правила дорожнього руху». Цікаво, із залученням батьків був проведений урок з надання домедичної допомоги у 8-Б класі (кл. кер Жукова О.О.).

          Питання виховної роботи вивчалися та розглядалися на нарадах при директорові, загальних зборах  «Про стан роботи з профілактики протиправної поведінки учнів та попередження дитячої злочинності і правопорушень», «Про стан роботи з попередження дитячого травматизму», «Про підсумки виховної роботи за І семестр».

          Класні керівники у своїй роботі використовують як індивідуальні форми роботи (бесіди, розподіл доручень, створення виховних ситуацій), так і групові (виховні години, ігри, конкурси, свята). Відвідані виховні заходи та перегляд планів роботи класних керівників свідчать, що форми виховної діяльності обираються з урахуванням вікових особливостей та інтересів учнів, переважають традиційні форми виховної роботи з учнями.

          З метою пропаганди кращих народних та сімейних традицій, творчого розвитку особистості, організації цікавого дозвілля учнів відбулися:  «Свято осені» 1-А (кл. кер Віцентій В.М.), «Свято закосичення» (1-В кл. кер Кучер О.В.), спортивне змагання  до Дня Захисника України «Достойна зміна» у 11 класі, мета якого - виховувати морально-психологічні якості, національну гідність громадянина, залучати юнаків до занять спортом, закріпити знання та навички, здобуті на уроках Захисту Вітчизни та фізичної культури (підготували Довженко А.Г., Тягло С.Л., Тарануха М.А.), свято-презентація «Щедрі дари осені» (підготували класні керівники 1-4 класів), загальношкільне родинне свято «Мамина вишиванка» (підготували і провели учні та кл керівники 2-3 класів Антоненко І.В., Круглова С.В., Желіба А.В., Пишкіна Н.В), свято-прощання з Букварем та початковою школою (підготували класні керівники 1-х та 4-х класів Віцентій В.М., Чернікова С.С., Кучер О.В., Шмирега О.І., Звірко Т.О., Сухаренко О.М.).  Активну участь у підготовці і проведенні цих заходів взяли батьки.

Учні 3-4 класів взяли участь у навчально-ігровому проекті «Крокуємо з героями Суперкниги».

          Патріотизм виявляється в любові до свого народу, повазі до українських звичаїв і обрядів, відчутті своєї належності до України, усвідомленні спільності власної долі з долею Батьківщини, досконалому володінні української мовою. З метою вшанування пам’яті осіб, які віддали життя за незалежність і територіальну цілісність України, проявили героїзм у бойових діях при проведенні антитерористичної операції на сході України, героїв Небесної Сотні  в школі проведені  години спілкування «Пам’ятаємо, шануємо…», лінійку пам’яті  «До Дня Гідності і Свободи» (7-Б,10,11 класи вч Крохмаль Л.І., Утєшева Г.В.); уроки-пам’яті до Дня примирення та Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Учні 8-А класу (кл керівник Василевська С.В.) здійснили поїздку на урочистий захід до Дня захисника України. Для учнів 2-6 класів був проведений спортивно-розважальний захід «Козацька Січ» до Дня українського козацтва. Учні 10-11 класів з гідністю представили наш заклад у військово-патріотичних іграх «Сокіл» (Джура) та «Прорив».

Учителі та учні школи підготували відеоролик та стали фіналістами  акції «України доля-злагода і воля» до Дня соборності України.

          З метою виховання памяті про Т.Шевченка учні 6-Б класу представили творчі роботи на виставку «Майстерність слова та пера славетного Кобзаря» (вч Гаркуша Н.Ф.).

          Чи  не найактуальнішим питанням останніх років стало питання патріотизму. А прикладом слугує життя тих, хто кожного дня робить все можливе для покращення долі свого народу. В атмосфері єдності та щирості пройшов урок мужності з учасником АТО у 8-А та 8-Б класах (кл кер Василевська С.В., Жукова О.О.).

          З метою національно-патріотичного виховання учнів, прищеплення любові до рідного краю, виховання свідомих патріотів учні 10 та 11 класів (кл кер Утєшева Г.В., Тарануха М.А.) здійснили тематичну екскурсію «Шляхами героїв» до смт Гвардійське та музею АТО в м.Дніпро, учні 9-х класів  здійснили поїздку на фестиваль «Джура-Самара-Фест».

          До Всесвітнього дня миру широкомасштабно в школі пройшла акція «Подаруй голуба!», активними учасниками якої стали учні 5-Б класу (кл кер Корольова С.С.) та конкурс малюнків на асфальті «Мир потрібен усім» (учасники учні 3-А та 4-Б класів кл кер Желіба А.В., Звірко Т.О).

          З метою зміцнення дружніх стосунків між однокласниками, виховання шанобливого ставлення до історії України, національних традицій та культури рідного народу учні 4-х класів взяли активну участь та посіли 2 місце в районному турі конкурсу «Півгодинки на цікавинки» (кл кер Звірко Т.О., Шмирега О.І.). Збірна команда 5-6 класів з метою збагачення знань про Україну, її віковічні традиції та звичаї взяли активну участь у конкурсі «Відкрий для себе Україну».

          У школі проведено ряд заходів щодо вшанування пам’яті жертв геноциду українського народу 1932-1933 років. Класні керівники 1-11 класів провели урок-реквієм «Минуле стукає в наші серця». Уроки пам’яті були проведені з метою ознайомлення сучасної молоді з трагічним минулим нашого народу; вчити їх бережно ставитися до історії своєї країни, розкривати її як білі, так і чорні сторінки; виховувати здатність кожної дитини на скорботу і пам’ять про мільйони невинно загублених життів, а також розвивати в учнів особистісні риси громадянина України, патріотизм. Традиційною стала виставка, присвячена трагедії українського народу, яку підготували кл керівники 8-х класів Жукова О.О., Василевська С.В. З нагоди 85 роковин Голодомору 1932-1933 років в Україні-геноциду українського народу, з метою виховання історичної пам’яті учні 9-х класів відвідали тематичний захід-реквієм  у театрі ім Т.Г.Шевченка (кл кер Комиза О.В., Тягло С.Л.), учні 7-х класів переглянули виставу «Театр спогадів» до 75 річниці вигнання нацистів з України.

          Ціннісне ставлення особистості до культури і мистецтва формується у процесі естетичного виховання і виявляється у відповідній ерудиції, широкому спектрі естетичних почуттів, діях і вчинках, пов'язаних з мистецтвом. Естетичне виховання спрямоване на розвиток у зростаючої особистості широкого спектра почуттів - здатності збагнути та виразити власне ставлення до мистецтва.

          З цією метою здійснено екскурсії до музеїв (анатомічний музей (8-А, 9, 10 клас), музей космонавтики (5-ті кл Корольова С.С., Гонтар Т.Ю.); музей ретроавтомобілів (10 кл Утєшева Г.В.), музей ім Д.Яворницького (5-В кл Гонтар Т.Ю.), народний музей історії при Дніпровській державній медичній академії 9-Б клас); видатних місць та підприємств міста Дніпро (екскурсія м.Дніпро, майстер-клас з цукрової флористики (5-А, 5-Б, 5-В класи),  майстер-клас із ліплення (5-В кл), екскурсія на НТЗ «Інтерпайп» 10 клас),  та міст України (екскурсія до м.Запоріжжя 3-А, 3-Б, 4-А, 4-Б, 5-А, 5-Б, 6-А, 6-Б, 7-А,  11 клас; екскурсія до м.Львів 9-А клас, екскурсія до м.Харків 6-10 класи, сГубиниха 2-А, 2-Б кл). Відвідували кінотеатри учні 7-А, 9-Б класів (кл кер Кугно Н.В.  Тягло С.Л.). Протягом І семестру активно ведуть екскурсійну роботу класні керівники Тарануха М.А., (4 екскурсії), Оката І.А., Корольова С.С., Довженко А.Г., Гаркуша Н.Ф., Желіба А.В. ( по 3 екскурсії), Тягло С.Л., Утєшева Г.В. Шмирега О.І., Звірко Т.О., Пишкіна Н.В., (по 2 екскурсії), Гонтар Т.Ю., Кугно Н.В., Комиза О.В., Антоненко І.В., Круглова С.В., Крохмаль Л.І. (по 1 екскурсії).

          Активно залучалися до супроводу дітей під час екскурсій Тарануха М.А., Репан Г.Д., Крохмаль Л.І., Корольова С.В., Оката І.А., Довженко А.Г., Утєшева Г.В., Звірко Т.О., Пишкіна Н.В., Чернікова Л.В.

          Адміністрацією школи та класними керівниками здійснювався контроль за станом дитячої злочинності. З метою превентивного виховання учнів та профілактики злочинності, відповідно до планів, спільних з представниками поліції були проведені лекції, бесіди з дітьми, яким необхідна допомога, та дітьми,  схильними до порушень дисципліни.

          На виконання наказу департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради «Про впровадження просвітницько-профілактичної програми «Школа і поліція у закладах загальної середньої освіти  у 2018/2019 н.р.», з метою національно-патріотичного та превентивного виховання учнів здійснено екскурсію до місця дислокації полку поліції особливого призначення ГУНП в Дніпропетровській області (6-А клас кл кер Довженко А.Г.), екскурсію до управління патрульної поліції (6-Б клас кл кер Гаркуша Н.Ф.); шкільним поліцейським проведено профілактичні бесіди з учнями на теми «Дитина та незнайомець», «Протидія булінгу в шкільному колективі», «Відповідальність підлітків за порушення закону».

          Для учнів 10 класу викладачем кафедри ДДУВС був проведено виховну правопросвітницьку бесіду «Булінг-стоп».

          У ході Тижня правової освіти (грудень) було проведено виховні заходи (єдиний урок «Права людини», фотовернісаж «Ми маємо право знати свої права», вікторина «Ми – громадяни», класні години, організовано виставки у шкільній бібліотеці). У виставці стіннівок серед учнів 5-11 класів «Моя Україна – правова держава» активну участь взяли 5-А (кл кер Оката І.А.), 5-В (кл кер Гонтар Т.Ю.), 6-Б (кл кер Гаркуша Н.Ф.), 8-А (кл кер Василевська С.В.), 9-А (кл кер Комиза О.В.), 9-Б (кл кер Тягло С.Л.).

          У ході акції «16 днів проти насильства» у конкурсі малюнків та плакатів активну участь взяли учні 1-4 та 6-А (кл кер Довженко А.Г.), 8-Б (кл кер Жукова О.О.), 9-Б (кл кер Тягло С.Л.) та 10 (кл кер Утєшева Г.В.) класів.

          У рамках співпраці з вищими навчальними закладами освіти, з метою профорієнтації учні 10 класу відвідали відкритий чемпіонат міста зі змішаних єдиноборств серед студентської молоді (кл керівник Утєшева Г.В.). було проведено з учнями 10-11 класів профорієнтаційну роботу щодо можливості навчання в університетах Польщі та закладах вищої освіти, що розташовані в м.Дніпро (ДДХТУ, ДДУВС, ПТУ №63, ПТУ №55.

          Активізувати інтерес до фізичної культури і спорту, здорового способу життя, розвивати прагнення бути фізично здоровою людиною  допомогли різні заходи. З метою участі в Олімпійському квесті, спілкування з уславленими олімпійцями і тренерами сучасної Дніпропетровщини та України учні школи взяли участь у заході «Олімпійський урок -2018» (вч Довженко А.Г.), учні 7-8 класів стали активними учасниками міських змагань «Шкіряний м’яч», команда школи посіла 2 місце в міському чемпіонаті з легкої атлетики в межах олімпіади «Сузір’я спорту» (вч Тягло С.Л.), взяли участь у міських легкоатлетичних змаганнях «Миля миру» (9,11 класи вч Довженко А.Г.), легкоатлетичній естафеті з нагоди відзначення Дня перемоги над нацизмом, міські змагання з шахів «Біла тура» у рамках «Шкільні ігри Дніпра» (вч Довженко А.Г.). У районних змаганнях з футзалу серед учнів 5-х класів команда школи посіла 3 місце (вч Тягло С.Л.). Учень 4-Б класу Михайлик Іван посів 2 місце в районі в конкурсі «Знавець олімпійського спорту» (вч Довженко А.Г.). У шкільних іграх Дніпра з баскетболу команда учнів 7-х класів (хлопці і дівчата) посіли І місце в районі.

Учні 10 класу взяли участь у міському танцювальному конкурсі «Dance Battle Dnipro».

Протягом І семестру учні школи брали активну участь в міських та обласних конкурсах, організованих методичним центром та управлінням освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради, ДВ МАН України та  стали переможцями:

 1. Міський конкурс «Казкова зима в моєму місті» серед учнів 1-6 класів:  переможці Герасименко Мілана (2-Б кл кер Круглова С.В.), Хребто Єлизавета (3-Б кл кер Пишкіна Н.В.), Кальмус Юлія (3-Б кл кер Пишкіна Н.В.), Діденко Олександр (3-Б кл кер Пишкіна Н.В.),   Блюденова Владислава (6-Б кл кер Гаркуша Н.Ф.).
 2. Міський етап конкурсу «Собори наших душ». Учасники Грицай Віталій, Макаренко Андрій 10 клас (вч Макеров В.Ф.), Чухмара Олександра 6-А клас (вч Антонюк О.С.).
 3. Міський етап Всеукраїнського конкурсу «Новорічна композиція»  (номінація «Стилізована ялинка» переможець 1 місце Адонка В. 10 клас (кл кер Утєшева Г.В.), призери Правда А. 1 місце, Бугрим Є 1 місце, Ткач А. 1 місце, Недошита Р. 1 місце
 4. Обласні літературні читання до 300-річчя Г.Сковороди – Адонка Валерія, 10 клас (вч Вакуленко Н.А.)
 5. 4 інтелектуальна гра «Що?Де?Коли?» 1 місце команда 10-11 класів (вч Утєшева Г.В.)
 6. Міський конкурс плакатів «Молодь проти гендерного насильства» переможці Адонка В. 10 клас та Волошенко Н. 8-Б клас (вч Утєшева Г.В., Жукова О.О.);
 7. Міський конкурс «Особливий листочок» (дитячий малюнок для «Талісмана Дніпра» Недошита Руслана, 9-Б.
 8. Міський конкурс «Мій домашній улюбленець»  активні учасники: Репан Ганна, Кириченко Марія (1-В кл кер Кучер О.І.), Пеня Богдана, Капелюшний Богдан, Чумак Влада, Сидоренко Денис (3-А кл кер Желіба А.В.), Бойчук Тимофій, Кальмус Юлія (3-Б кл кер Пишкіна Н.В.), Бондаренко Альона (10 кл кер Утєшева Г.В.).

          Протягом І семестру учні школи брали активну участь у міських заходах:

 • участь учнів 9-11 класів у міському фітнес-марафоні «Дніпро-Фітнес – Штурм» (вч Довженко А.Г., Утєшева Г.В., Тарануха М.А.);
 • участь учнів 4-7 класів у карнавальній святковій ході «I love Dnipro» (вч Пишкіна Н.В., керівники гуртків Полотняна Т.В., Завізіон В.С.);
 • міській фотовиставці «Квіти Дніпра-2018».

8. Профорієнтаційна робота

          Профорієнтаційна робота в закладі проводиться під час всього освітнього процесу, розширення знань про професії на уроках та в позаурочний час.

          Для учнів 9-х, 10-х, 11-х класів проводиться анкетування з метою виявлення нахилів до тієї чи іншої галузі науки, діти відвідують дні відкритих дверей у закладах вищої освіти.

          Значна увага приділяється співробітництву школи з ВНЗ, технікумами, училищами. Проводяться бесіди, зустрічі. Так випускники школи ознайомлені з питаннями профорієнтації по ВНЗ м. Дніпро та інших міст, координаторів направлення «Навчання за кордоном» (Польща, Чехія).

9.Організація харчування учнів у навчальному закладі

          З метою чіткої організації режиму дня, збереження здоров’я учнів у школі організовано гаряче та буфетне харчування учнів 1-11-х класів.

Суворо виконуються всі необхідні умови санітарного контролю за термінами й умовами зберігання та реалізації продуктів, дотримується питний режим. Основна кількість учнів харчується під час перерв після першого, другого та третього уроків.

          Гарячим харчуванням та буфетною продукцієюпротягом навчального року було охоплено 94% учнів школи. В початковій школі всі учні були охоплені гарячим харчуванням. Всі учні 1-4 класів харчувалися за бюджетні кошти, за бажанням дітей та батьків здійснювалася доплата для урізноманітнювання  харчування.

          В шкільній їдальні здійснюється безкоштовне харчування дітей пільгових категорій:

діти які потерпіли від Чорнобильської катастрофи – 4;

учні, батьки яких є учасниками антитерористичних операцій – 11;

діти з багатодітних сімей – 46;

учні з малозабезпечених родин – 1;

діти інваліди – 2.

Діти групи подовженого дня теж охоплені гарячим харчуванням. За рішенням педагогічної ради 100% -ово звільнені від оплати -9 учнів; на 50% - 13 учнів;

Класні керівники систематично проводять роз’яснювальну роботу про  важливість гарячого харчування з метою  збереження здоров’я дитини.

10.Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності

          У 2018-2019 навчальному році безпечне проведення освітнього процесу здійснювалось згідно з Положенням про організацію роботи з охорони праці.

          Учні та вчителі школи  дотримуються вступного інструктажу з безпеки життєдіяльності з учнями та інструкцій з охорони праці для вчителів.

          Згідно зі статтею 17 Закону України «Про охорону праці» та статтею 169 Кодексу Законів про Працю усі працівники школи  проходять медичний огляд.

У школі видано накази, якими призначається відповідальна особа з охорони праці, пожежної безпеки, створена добровільна пожежна дружина.

          Будівля школи та приміщення школи забезпечені первинними засобами пожежогасіння: вогнегасниками, пожежним інвентарем. Усі вогнегасники пройшли технічне обслуговування на що маються акти, та розміщені у легкодоступних місцях, які унеможливлюють їх пошкодження. На території школи знаходяться 2 пожежних гідранти.

          По всій школі розміщені плани евакуації у разі небезпеки чи аварії. Не менше ніж раз на рік проводяться тренування евакуації під час проведення Дня цивільного захисту.

          Згідно із санітарними, пожежними нормами і правилами школою отримані Паспорти готовності школи до нового навчального року, акт опору ізоляції та освітлювальної проводки, видані комісією акти прийому навчальних кабінетів, комп`ютерного класу, спортзалу, спортмайданчиків.

          Особлива увага у школі приділяється заходам щодо запобігання нещасним випадкам на виробництві:

·         оформлення акту підготовки школи до нового навчального року;

·         проведення інструктажів серед працівників та технічного персоналу;

·         проведення обстеження стану енергогосподарства школи;

·        оформлення відповідних наказів з охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки, безпеки дорожнього руху;

·         проведення занять серед педагогічного й технічного колективу школи на тему «Профілактика побутового травматизму»;

·         регулярне проведення інструктажів з техніки безпеки та пожежної безпеки серед педагогічного й технічного персоналу.

           Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час освітнього процесу визначається в діяльності педколективу як одне з пріоритетних завдань і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організацій навчально-вихов­ного процесу й інших численних нормативних актів, які регламентують роботу школи з цих питань. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації школи. Наказом по школі призначається відповідальний за організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності в школі, створено службу з охорони праці, сплановані відповідні заходи.

          На початку навчального року, напередодні канікул і святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно мають місце цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями.

          У школі є необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Кожна класна кімната, кабінет, майстерня, спортзали мають необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності. Кожним вчителем-предметником проводились інструктажі перед виконанням завдання лабораторної або практичної роботи, згідно видів діяльності на уроках праці, фізкультури, про що робилися відповідні записи в класних журналах.  З метою профілактики дитячого травматизму, надання учням елементарних знань з питань безпеки життєдіяльності, вивчення правил поведінки в екстремальних ситуаціях в школі було проведено «Тижні безпеки життєдіяльності», «День ЦЗ». Для пропагування дотримання правил дорожнього руху дітьми щороку в вересні проводиться рейд «Увага! Діти - на дорозі!». В школі створено інформаційні стенди, пам’ятки на тему безпеки дорожнього руху, дій у надзвичайних ситуаціях.

          Питання щодо запобігання дитячого травматизму розглядалися на нарадах при директорові, батьківських зборах.

          Вивчаючи стан травматизму серед учнів, можна відмітити, що в школі проводиться належна робота щодо попередження нещасних випадків, створення безпечних умов навчання. У школі ведеться відповідна робота щодо попередження травматизму учнів, з учителями. Причини виникнення травм з'ясовуються, аналізуються, відповідно до цього складаються акти та проводяться профілактичні заходи.

11.Робота з батьками та громадськістю у навчальному закладі

            Виховання учня в школі та сім'ї — щоденний безперервний процес. Тому педагогічний колектив працює з тісній співпраці з батьківським колективом з метою створення найсприятливіших умов для самореалізації та розвитку дитини. Батьки є учасниками позакласних заходів, родинних свят, беруть участь у проведенні екскурсій.

           Однією з традиційних форм роботи з батьками в школі є батьківській всеобуч. Тематика занять підбирається з урахуванням вікових особливостей дітей.

12.Звернення

          На виконання Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України від 07.02.08 № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», у школі проводяться заходи щодо забезпечення реалізації конституційних прав громадян на звернення: своєчасний розгляд письмових звернень та особистий прийом громадян, з’ясування причин та детальний аналіз скарг, що надійшли.

За характеристиками, згідно з Класифікатором звернень громадян, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 858 на адресу школи  надійшло протягом 2018-2019 навчального року 476 звернень. З них 279 заяв, 2 скарги та 185 усних звернень. Аналіз письмових і усних звернень громадян свідчить, що найважливіші питання, які турбують громадськість – питання праці, призначення і звільнення;   морально-етичний  клімат у класних колективах та влаштування  дітей  в   навчальні  заклади, надання архівних довідок.

           Всі заяви розглянуто. Випадків порушення та недотримання вимог законодавства про звернення громадян за звітний період не було. Всі заяви розглядалися в термін, відповідно до чинного законодавства.

13.Зміцнення матеріально-технічної бази.

          Щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази школи  протягом 2018/2019 навчального року  були залучені кошти із різноманітних джерел. Крім таких основних фінансувань, як  обслуговування вигрібної ями, проведення дезінфекції та дератизації, обслуговування обладнання по доочистці води, вивозу сміття, техобслуговування газопроводу  та  споруд, виконання електротехнічних робіт (відновлення світла в кабінеті музики, початкових класів та праці), відновлення роботи інтерактивної дошки та 3 комп’ютерів в кабінеті інформатики, за рахунок бюджетних коштів було придбано набори Lego, 3 ноутбуки та дидактичний матеріал для 1-х класів за програмою НУШ, встановлено двері в електрощитовій, виконано поточний ремонт 500 мдаху та встановлено програмно-апаратний комплекс «Безпечна школа» та комплект охоронної сигналізації.

         За рахунок спонсорів: громадських організацій «Дніпропетровська обласна федерація кіокушинкан карате-до Ренмей», «Дитячо – спортивний клуб «Торнадо»,  клуб спортивного бального танцю «Діан-Денс»  в роздягальні старшої школи були встановлені металопластикові вікна на суму 11400 грн., придбано телевізор в кабінет біології на суму 7999 грн. та фарбу для ремонту роздягальні старших класів на суму 1534 грн.80 коп.

         З червня 2018 року по травень 2019 рік включно було залучено 113779 грн. та використано 104557 грн.31 коп. батьківських коштів. За ці кошти здійснювалися заходи по утепленню приміщення школи: утеплення вхідних дверей на дах, заміна вікон на металопластикові у коридорах та кабінеті заступника директора, утеплення вентиляційних отворів; здійснювалася підписка періодичних видань, поповнення Інтернету, поточний ремонт роздягальні для старших класів. Були придбані канцелярські та господарчі товари. Здійснюється підготовка до початку нового 2019-2020 н. р.        

          Адміністрація школи при підготовці до нового навчального року  планує виконати наступні заходи:

1. Косметичний ремонт 2-х спортивних залів.

2.Фарбування сходових маршів.

3.Ремонт 1-го блоку І поверху.

4.Капітальний ремонт роздягальні для старших класів.

5. Косметичний ремонт тамбурів запасних виходів.

6. Проведення інтернету в кабінет інформатики.

7.Встановлення системи відеоспостереження (за рахунок спонсорських коштів).

Щиро вдячні всім за матеріальну підтримку!

 

Місія навчального закладу – бути освітнім і культурним центром для адаптації школяра, майбутнього випускника, до навчання впродовж життя.