Комунальний заклад освіти "Спеціалізована школа № 115" Дніпровської міської ради

 


Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України

Дистанційна освіта на Класній оцінці
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія

Звіт директора

                Комунального закладу освіти  «Спеціалізована школа № 115» Дніпровської міської ради                                                                               Вакуленко Наталії Анатоліївни                                                                       за 2019-2020 н.р.

 

Комунальнимй заклад освіти «Спеціалізована школа №115» Дніпровської міської ради здійснює свою діяльність на реалізацію положень Конституції України, на виконання Закону України «Про освіту», Закону України «Про повну загальну середню освіту»,  Указу Президента України «Про Стратегію національно-патріотичного виховання» від 18.05.2019 р. № 286, постанови Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 №1392 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти», із змінами, постанови Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 року № 87 «Про затвердження Державного стандарту початкової освіти», розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану основних заходів цивільного захисту на 2020 рік» № 1316, постанови Кабінету Міністрів України від 11.03 2020 р. « Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID- 19», основних нормативно-правових документів у галузі освіти; власного Статуту.

У 2019-2020 навчальному році педагогічний колектив, учнівський колектив школи спрямовував свою діяльність на виконання річного плану роботи школи, на оптимальну організацію освітнього  процесу, поповнення і зміцнення методичної і матеріальної бази школи.

На початок 2019-2020  н.р. в закладі відкрито 24 класи, із них 1-4 – 10 класів, 5- 9 – 14 класів, 10-11 – 2 класи. Станом на 1.09.19 кількість учнів становила 692 здобувачі освіти. Середня наповнюваність учнів у класах складала 28,8 чол. Протягом року із закладу освіти вибуло 12 учнів, прибуло – 7 учнів.Мова освітнього процесу в школі – українська.

 1. Організація освітнього процесу в школі

Метою освітнього процесу є переорієнтація  процесу навчання та виховання на розвиток особистості учня, формування його основних компетентностей шляхом ефективності праці кожного учасника освітнього процесу.

    Учні 1-2-х  класів працюють за програмою НУШ.

    Учні 3-А класу працюють за науково-педагогічним прєктом «Інтелект України».

               Освітні програми І, ІІ, ІІІ ступенів складено за Типовими освітніми програмами для закладів загальної середньої освіти І, ІІ, ІІІ ступенів, затвердженими наказами МОН України.

               Навчальний план на 2019/202о н.р. складено:

 • для 1-х, 2-х класів - за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки від 21.03.2018 №268;
 • для 3-х, 4-х класів - за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки від 20.04.2018 № 407 ;
 • для 3-А класу за додатком 2 до Типових навчальних планів для загальноосвітніх навчальних закладів, які працюють за науково-педагогічним проектом «Інтелект України», затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 02.11.2016 № 1319;
 • для 5-9-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки від 20.04.2018 № 405;
 • для 10-11-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеню, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 408.

У навчальний план було введено курси за вибором і факультативи: в 4-х класах курс за вибором «Уроки для стійкого розвитку. Моя щаслива планета», у 5-х класах – курс за вибором «Історія рідного краю», російська мова, факультатив «Математичний калейдоскоп», 6 класах - «Уроки з охорони довкілля», в 5 – 6 – х класах факультатив «Я – моє здоров’я, моє життя», у 7-х класах курс за вибором «Українознавство», російська мова та факультатив «За лаштунками шкільної математики», у 8 – му класі факультативний курс «Охорона тварин» та «Звичаї та обряди українського народу в контексті художньої літератури», у 9-х класах курси за вибором російська мова, «Уроки для стійкого розвитку»,  факультатив «За лаштунками шкільної математики», у 10 класі  факультатив «Захисти себе від ВІЛ» «Модуль числа», в 11 класі  факультатив «Модуль числа», «Загальна географія», «Моя громадянська свідомість. Запобігання корупції», особливість яких полягає в тому, що вони не тільки дають нові знання, а й формують у дітей нові моделі поведінки та дії, які відповідають потребам стійкого розвитку нашої країни і планети в цілому.

1 учень 8-А класу навчався за сімейною формою навчання, 1 учень 6-В класу і 2 учні 8-Б класу навчалися за індивідуальною формою навчання (педагогічний патронаж).Індивідуальне навчання здійснювалося за індивідуальними навчальними планами, розробленими школою з урахуванням індивідуальних особливостей дітей, їх здібностей та потреб. Всі учні закінчили навчальний рік на достатньому та середньому рівні. Учителі-предметники відповідально ставилися до своїх обов‘язків. Класні керівники підтримували тісний зв‘язок з батьками, відвідували учнів, оформили відповідну документацію.

У школі приділяється велика увага інклюзивному навчанню, яке здійснювалося відповідно до нормативно-правової бази у сфері дітей з особливими освітніми потребами.  У 2019/2020 навчальному році мережа інклюзивних класів складається з 2 класів, у яких навчається 5 дітей з особливими освітніми потребами.

   Освітній процес у класах із інклюзивним навчанням здійснювався відповідно до робочого навчального плану школи, складеного на основі Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених Міністерством освіти і науки України, з урахуванням потреб учня та особливостей його психофізичного розвитку.

            Для дітей із особливими освітніми потребами на основі робочого навчального плану школи було складено індивідуальний навчальний план із урахуванням висновку ІРЦ. Розклад уроків було складено відповідно до робочого плану навчального закладу з урахуванням індивідуальних особливостей учнів та гігієнічних вимог.

Під час впровадження інклюзивного навчання педагоги школи забезпечують рівний доступ до якісної освіти дітям з особливими освітніми потребами шляхом організації їх навчання на основі застосування особистісно орієнтованих методів навчання, з урахуванням індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності учнів з особливими освітніми проблемами. Для успішної соціальної адаптації учні даної категорії брали участь у всіх шкільних та позашкільних заходах.

Кадрове забезпечення задовольняє вимоги щодо організації інклюзивної форми навчання. Педагоги закладу, які працюють із дітьми з ООП, постійно підвищують свою педагогічну майстерність, відвідують курси, беруть участь у вебінарах, семінарах, конференціях.

Корекційні заняття з учнями проводили такі спеціалісти, як: логопед, дефектолог, психолог.

У школі створена і діє система роботи допрофільного і профільного навчання. У 10-11 класах впроваджено профіль української філології.Здійснюється поділ на групи з української мови в 10-11-х класах. Впроваджена допрофільна підготовка учнів 8 -х класів з української мови та літератури, англійської мови за модульним принципом - програма загальноосвітньої школи доповнюється набором модулів, які поглиблюють відповідні теми за рахунок збільшення годин на вивчення даних предметів. В 11 класі з метою якісної підготовки до ЗНО в навчальний план введено додаткові години на вивчення англійської мови, історії України, математики у межах гранично допустимого навчального навантаження учнів.

В умовах профілізації навчання співпраця з вищими навчальними закладами є одним із напрямків роботи закладу. У 2019/2020 навчальному році школа найбільш активно співпрацювала з ДДУВС, університетом імені А.Нобеля, ДДХТУ, коледжами та училищами.

Співпраця з ВНЗ велася за такими напрямами:

 - профорієнтаційна робота (Дні відкритих дверей, екскурсії у ВНЗ, виступи представників ВНЗ у класах);

 - проведення лекцій викладачами ВНЗ.

Відмінністю цього навчального року є впровадження навчання з елементами дистанційного навчання. Учителі використовували різні технології дистанційного навчання: проведення відеоуроків на платформі Zoom, посилання на відеоуроки на каналах Дніпро TV та Всеукраїнська школа онлайн; самостійну роботу з підручником та іншими джерелами інформації; записи пояснень навчального матеріалу у вайбер; проєктна діяльність учнів. Спілкування з учнями, перевірка робіт здійснювалася на платформах Google Classroom в синхронному та асинхронному режимі; використовувалися тести на сайтах Naurok, Всеосвіта, аудіодиктанти, аудіозаписи усних відповідей, виконання презентацій тощо.

Усі учні завершили навчальний рік дистанційно, отримали оцінки відповідно до результатів навчання та рекомендацій МОН України. Учні 1-10 класів переведені до наступних класів. Учні 3-8, 10 класів (32 учні) отримали Похвальний лист за відмінні успіхи у навчанні.

        Школа закінчила 2019-2020 навчальний рік з такими результатами.

Оцінювання учнів 1-2 класів здійснювалося вербально.

Станом на 29.05.2020 року в школі навчалося 693 учні. Якість знань за 2019– 2020 н.р. становить 46 % (у 2018-2019 н.р. – 45 %), успішність – 96% (у минулому році – 99 %), спостерігається незначне підвищення показників якості навчання у порівнянні з минулим роком та незначне зниження успішності. Високий рівень навчальних досягнень мають – 35 учнів. За підсумками 2019-2020  н.р. 32 учні нагороджені Похвальними листами «За високі досягнення в навчанні», учні 1-10 кл. переведені до наступного класу.Свідоцтва з відзнакою отримали 2 учні; здобула золоту медаль 1 учениця 11 кл.. Неатестованих з окремих предметів немає.

За результатами річного оцінювання  26 учнів 3-4 класів показали високий рівень навчальних досягнень,  69 учнів  засвоїли навчальний матеріал на достатньому рівні, 36 учнів засвоїли навчальний матеріал на середньому рівні. У цілому слід зазначити, що якість знань дітей у початкових класах становить 83 %.

390 учнів 5-11 класів отримали такі результати:

-131 учень навчається на достатньому рівні;

- 9 учнів досягли високого рівня навченості.

Якість знань учнів 5-11 класів  складає 28%.За підсумками 2019/2020 н.р. варто відзначити здобувачів освіти 5-Б (кл кер Тарануха М.А.), 9-А кл (кл кер Василевська С.В.), 9-Б класу (кл кер Жукова О.О.), 10 класу (кл кер Комиза О.В.), 11 класу (кл кер Утєшева Г.В.), які підвищили якісний показник навчальних досягнень у порівнянні з минулим роком.

 1. Робота з обдарованими учнями

 З метою реалізації Державної програми роботи з обдарованою молоддю адміністрацією та педагогічним колективом школи у 2019/2020 навчальному році були здійснені такі заходи:

§ поновлений шкільний інформаційний банк даних про обдарованих учнів школи;

§ проведений шкільний етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів;

§ організована робота з підготовки та участі учнів школи в міському (відбірковому та фінальному турі) та обласному етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад з начальних предметів;

§ проведена робота з підготовки та участі учнів школи в обласному етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН;

§ організовані та проведені шкільні конкурси та виставки творчих робіт учнів, спрямовані на виявлення та самореалізацію обдарованих дітей;

§ організована робота гуртків та факультативів за вибором учнів.

Учні закладу – активні учасники інтелектуальних та творчих конкурсів, предметних олімпіад, конкурсу-захисту робіт у МАН, спортивних змаганнях. У поточному навчальному році учні посіли 26 призових місця на І (відбірковому, районному) етапі та 14 на ІІ (фінальному міському) етапі Всеукраїнських предметних олімпіад, з них

з української мови та літератури - 2 учні(вч Гаркуша Н.Ф., Тарануха М.А.), історії - 2 учні (вч Утєшева Г.В.), біології - 4 учні (вч Кучер І.М.), географії - 2 учні (вч Вієвська М.Г.), англійської мови -1 учень (вч Корольова С.С.), інформатики - 1 учень (вч Жукова О.О.), хімії - 2 учні (вч Комиза О.В.)

4 призових  місця – на ІІІ етапі (обласному) Всеукраїнських предметних олімпіад, з них з української мови та літератури - 1 учень(вч Гаркуша Н.Ф.,),біології - 2 учні (вч Кучер І.М.),  географії - 1 учень (вч Вієвська М.Г.)Учениця 11 класу  мала бути учасницею у фінальному (Всеукраїнському) етапі олімпіади з біології в місті Одесі, але на жаль, ІV етап Всеукраїнських учнівських олімпіад було скасовано.

Високих якісних результатів в навчальній діяльності (призові місця в олімпіадах, конкурсах)досягли учні таких вчителів: Комиза О.В., Гаркуша Н.Ф., Тарануха М.А., Корольова С.С., Утєшева Г.В., Вієвська М.Г., Кучер І.М., Жукова О.О., Василевська С.В., Гонтар Т.Ю., Кугно Н.В., Крохмаль Л.І., Антонюк О.С., Макеров В.Ф., Недошита І.В.

 

Протягом 2019/2020 н.р. 39 учнів  стали слухачами у МАН. У системі роботи з обдарованими учнями – створено науково-дослідницьке товариство учнів «Юні ерудити».

1 призове місце на ІІІ етапі конкурсу - захисту наукових робіт МАН (практичний психолог Уславцев Г.В).

Педагогічний колектив, учні школи мають більший потенціал для участі в олімпіадах і МАН з перспективою отримання призових місць з усіх предметів.

У 2019/2020 н.р. учні школи взяли активну участь у Міжнародних та Всеукраїнських інтерактивних конкурсах з фізики „Левеня”, з математики „Кенгуру”, з природничих наук «Колосок» та «Геліантус», з української мови «Соняшник», «Патріот», з англійської мови «Гринвіч».    

     У школі створені умови щодо запровадження інноваційних педагогічних технологій. Вже 3-й рік діє науково-педагогічний проєкт «Інтелект України». Це 3-А клас – вч.Антоненко І.В. Учні показують гарні, змістовні знання.

3.                                                                     Кадрове забезпечення

У 2019 - 2020 н.р. в школі працювало 42 учителі. 90 % від загальної кількості педагогічних працівників мають вищу освіту на рівні спеціаліста, магістра. Педагогічні працівники мають:

кваліфікаційні категорії:

- спеціаліст вищої категорії 29 осіб;

- спеціаліст І категорії – 0 осіб,

- спеціаліст ІІ категорії – 3 особи,

- спеціаліст – 6 особи;

- тарифний розряд – 4 особи

педагогічні звання:

 - «учитель-методист» – 17 особа,

- «старший учитель» – 7 осіб.

Запорукою ефективності освітнього процесу було і залишається підвищення професійного рівня педагогів. Саме тому особлива увага приділяється самоосвіті та атестаціїпедагогічних працівників. У 2019/2020 н.р. курсова перепідготовка та атестація здійснювалась згідно з перспективним планом.

Результати атестації вчителів показали, що методична робота в школі виконала свою стимулюючу функцію. 1 вчитель підвищив кваліфікаційну категорію, 1 вчитель отримавпедагогічне звання «старший учитель», 2 вчителі отрималипедагогічне звання “учитель-методист”, 7 учителів підтвердили кваліфікаційну категорію та педагогічні звання. Таким чином, якісний склад педагогічного колективу значно змінився в позитивний бік.

Курсова перепідготовка відбувається планово з урахуванням побажань педагогічних працівників щодо змісту, форм та методів проходження курсів. Поряд з курсовою перепідготовкою широко застосовуються можливості самоосвітньої діяльності. У системі методичної роботи педагоги брали участь у різноманітних заходах, що сприяють підвищенню кваліфікації: конференціях, семінарах, вебінарах тощо. Курсова перепідготовка поєднується з методичною роботою на різних рівнях та із самоосвітою. Новою формою курсової перепідготовки стало дистанційне навчання.

 

4.                                                        Аналіз методичної роботи

У закладі створено структуру методичної роботи з педагогами.

Згідно з річним планом роботи закладу  у 2019/2020 навчальному році педагогічний колектив  працював над єдиною методичною проблемою «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства».

Протягом року методичну роботу було спрямовано на виконання таких завдань:

 • здійснення заходів щодо впровадження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, Державного стандарту початкової загальної освіти;
 •  впровадження елементів сучасних педагогічних технологій, спрямованих на розвиток особистості учня;
 • забезпечення відповідної структури методичної роботи кількісному і якісному складу педагогічних кадрів;
 • формування у педагогічних працівників стабільного інтересу до актуальних проблем психолого-педагогічної науки, прогресивного досвіду, збільшення кількості вчителів, які беруть участь у масових формах методичної роботи;
 • розвиток соціальної активності вчителів, рівня загальної і педагогічної культури;
 • забезпечення високої інформаційної насиченості змісту науково-методичної роботи, її відповідності поставленій меті та завданням;
 • використання оптимальних форм і методів методичної роботи з педагогічними кадрами, адекватних сучасним цілям і змісту науково-методичної роботи.

У 2019-2020 навчальному році керівництво і координацію методичної роботи з педагогічними працівниками закладу здійснювала методична рада. У школі проводились колективні, групові та індивідуальні форми методичної роботи. Методичну роботу в 2019-2020 навчальному році організовано в таких формах:

- педагогічні ради:

- наради при директорові

- наради при ЗДНВР

- робота творчих груп,

- творчий звіт учителів, які атестуються,

- семінари.

Кожен учитель працював над обраною власною науково-методичною проблемою. Методична робота в школі здійснювалась згідно плану роботи школи через колективну, групову, індивідуальну форми роботи.

         З метою зростання фахової майстерності вчителів, підвищення професійного рівня молодих спеціалістів, творчого вирішення педагогічних завдань і проблем школи, скоординованості дій вчителів-предметників була організована робота шкільних МО, творчих груп вчителів-предметників,затверджено плани їхньої роботи, визначено керівників з числа досвідчених педагогів.

У 2019/2020 н.р педагогічний колектив  школи висвітлював інноваційну діяльність закладу на ХI Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти – 2020», а саме участь в конкурсі тематичних номінацій в межах виставки за темою «Комплексна підтримка дитини з особливими потребами як умова успішної реалізації інклюзивної освітньої політики». У підготовці матеріалів активну участь взяли заступник директора з НВР Кучер І.М., учителі початкових класів Кучер О.В., Тимофієва О.В., Желіба О.В., Шмирега О.І., Віцентій В.М., Чернікова Л.С., Звірко Т.О. та асистент учителя Сухаренко О.М. На жаль, підсумки участі у виставці у зв’язку з протиепідемічними заходами будуть оголошені пізніше.

         Одним із напрямів методичної роботи є робота з молодими вчителями. У закладі 2 молодих учителі – Тимофієва О.В., учитель початкових класів та Баглай А.С., учитель географії. З ними проводиться індивідуальна робота по наданню методичних рекомендацій щодо організації освітнього процесу, призначено вчителя-наставника та організовано контроль за виконанням отриманих рекомендацій.

          Заступнику директора з НВР Кучер І.М. рекомендовано посилити роботу щодо організації роботи Школи молодого вчителя, зокрема організації роботи співпраці молодих учителів та учителів-наставників.

Педагоги планомірно підвищують свій кваліфікаційний рівень у між- курсовий період. На конкурс педагогічної майстерності «Сучасний урок» 2018/2019 н.р. подавали розробки власних уроків учителі  Жукова О.О.,  Крохмаль Л.І., Віцентій В.М., Утєшева Г.В., Шмирега О.І., які за підсумками конкурсу визначені переможцями та надруковані у збірнику «Сучасний урок – 2019». На конкурс педагогічної майстерності «Сучасний урок» у 2020 році подали розробки власних уроків учителі  Желіба О.В.   Крохмаль Л.І., Утєшева Г.В., Комиза О.В., Гонтар Т.Ю. У Всеукраїнській акції «День зустрічі птахів» роботи вчителів Кучер О.В., Віцентій В.М. посіли 2 місце.

    Вчителі нашої школи проводять активну роботу по підвищенню педагогічної майстерності, проходять різні курси, на яких отримують сертифікати.

5.                                                                          Управлінська діяльність

         Управління школою здійснюється згідно з річним планом роботи, планом внутрішкільного контролю, нормативно-правовоми документами в галузі освіти. Така система планування відпрацьована в школі й заснована на взаємодії всіх ланок, сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню освітнього процесу й забезпечує планомірний розвиток школи.

У школі в наявності всі нормативно-правові документи, що регламентують діяльність закладу загальної середньої освіти.

         Адміністрація використовує різноманітні форми контролю за станом освітнього процесу, формується внутрішня система оцінювання якості освіти: вивчення викладання стану предметів та виконання навчальних планів і програм, стану ведення шкільної документації, моніторинг освітньої і педагогічної діяльності тощо. Крім контролю за рівнем знань і навчальних досягнень учнів, проводяться систематичні дослідження стану відвідування занять. За результатами моніторингу адміністрація школи приймає певні управлінські рішення щодо конкретних учителів та учнів.

         Стиль керівництва нашою школою є демократичним, оскільки більшість рішень приймаються на основі врахування думки колективу й інтересів справи, ініціатива й самостійність підтримуються, повноваження делегуються. Директор школи в роботі з працівниками дотримується партнерського стилю керівництва. Проблеми спільно обговорюються, виробляються різні варіанти рішення, з них обирається найбільш оптимальний, затверджується і в подальшому реалізується.

 

6.                                             Експериментальна діяльність закладу

          Школа має статус експериментального загальноосвітнього навчального закладу регіонального рівня по проведенню дослідної роботи за темою: “Інтегрування змісту випереджаючої освіти в навчально-виховний процес” (наказ департаменту освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації   № 496/0/212-15 від 10.07.2015р.)

          Упровадження принципів сталого розвитку в нашій школі у великій мірі базується на основі використання варіативної освіти, з урахуванням розробленого змісту допрофільної і профільної освіти. У навчальний план впроваджено курси за вибором і факультативи, які відображають діяльність закладу з даного напряму роботи, формують у дітей нові моделі поведінки та дії, які відповідають потребам стійкого розвитку нашої країни і планети в цілому.

Проведено низку заходів, які формують  в учнів знання про взаємозв'язок природи, суспільства і людської діяльності (зокрема міський етап Всеукраїнського конкурсу дитячого малюнку «Зоологічна галерея», природоохоронна трудова акція «Годівничка» ( школа визнана абсолютним переможцем акції, робота відправлена на Всеукраїнський конкурс), міський етап Всеукраїнського конкурсу «День зустрічі птахів» тощо). За результатами цих конкурсів здобувачі освіти нашої школи отримали призові місця та відзначені грамотами методичного центру при управлінні освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради.

7.                                                  Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності

У 2019/2020 навчальному році безпечне проведення освітнього процесу здійснювалось згідно з Положенням про організацію роботи з охорони праці. Учні та вчителі школи  дотримуються вступного інструктажу з безпеки життєдіяльності з учнями та інструкцій з охорони праці для вчителів.

Згідно зі статтею 17 Закону України «Про охорону праці» та статтею 169 Кодексу Законів про Працю усі працівники школи  проходять медичний огляд.

У школі видано накази, якими призначається відповідальна особа з охорони праці, пожежної безпеки, створена добровільна пожежна дружина.

Будівля школи та приміщення школи забезпечені первинними засобами пожежогасіння: вогнегасниками, пожежним інвентарем. Усі вогнегасники пройшли технічне обслуговування на що маються акти, та розміщені у легкодоступних місцях, які унеможливлюють їх пошкодження. На території школи знаходяться 2 пожежних гідранти. По всій школі розміщені плани евакуації у разі небезпеки чи аварії. У грудні проводилося тренування евакуації.

Згідно із санітарними, пожежними нормами і правилами школою готуються  Паспорти готовності школи до нового навчального року, акт опору ізоляції та освітлювальної проводки, видані комісією акти прийому навчальних кабінетів, комп`ютерного класу, спортзалу, спортмайданчиків.

Особлива увага у школі приділяється заходам щодо запобігання нещасних випадків на виробництві:

·         оформлення акту підготовки школи до нового навчального року;

·         проведення інструктажів серед працівників та технічного персоналу;

·         проведення обстеження стану енергогосподарства школи;

·        оформлення відповідних наказів з охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки, безпеки дорожнього руху;

·     проведення занять серед педагогічного й технічного колективу школи на тему «Профілактика побутового травматизму»;

·    регулярне проведення інструктажів з техніки безпеки та пожежної безпеки серед педагогічного й технічного персоналу.

         Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час освітнього процесу визначається в діяльності педколективу як одне з пріоритетних завдань і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організацій навчально-вихов­ного процесу й інших численних нормативних актів, які регламентують роботу школи з цих питань. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації школи. Наказом по школі призначається відповідальний за організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності в школі, створено службу з охорони праці, сплановані відповідні заходи.

На початку навчального року, напередодні канікул і святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно мають місце цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями.

У школі є необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Кожна класна кімната, кабінет, майстерня, спортзали мають необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності. Кожним вчителем-предметником проводились інструктажі перед виконанням завдання лабораторної або практичної роботи, згідно видів діяльності на уроках праці, фізкультури, про що робилися відповідні записи в класних журналах.  З метою профілактики дитячого травматизму, надання учням елементарних знань з питань безпеки життєдіяльності, вивчення правил поведінки в екстремальних ситуаціях в школі було проведено «Тижні безпеки життєдіяльності». Для пропагування дотримання правил дорожнього руху дітьми щороку в вересні проводиться рейд «Увага! Діти - на дорозі!». В школі створено інформаційні стенди, пам’ятки на тему безпеки дорожнього руху, дій у надзвичайних ситуаціях.

Питання щодо запобігання дитячого травматизму розглядалися на нарадах при директорові, батьківських зборах.

Вивчаючи стан травматизму серед учнів, можна відмітити, що в школі проводиться належна робота щодо попередження нещасних випадків, створення безпечних умов навчання, ведеться відповідна робота щодо попередження травматизму учнів, з учителями.   

                           8.                                        Організація харчування учнів у навчальному закладі

З метою чіткої організації режиму дня, збереження здоров’я учнів у школі організовано гаряче та буфетне харчування учнів 1-11-х класів.

Був затверджений режим і графік харчування дітей. Призначено відповідальною за організацію  харчування учнів  заступника директора з НВР Гриву В.В. Розроблено і погоджено з санітарною службою перспективне меню. У школі впроваджена система контролю за якістю страв. Створена бракеражна комісія, до  складу якої входять: заступник директора з навчально-виховної роботи Грива В.В., кухар Борисенко О.В., медпрацівник Погоріла В.М. Ведеться нормативно-технологічна документація: журнал бракеражу сирої та готової продукції.

         За кожним класом у їдальні закріплено столи. Готові страви видаються кожному класу окремо, відповідно до графіка прийняття їжі. Діти привчаються до самообслуговування. Вчителі коректують поведінку вихованців за столами, дотримання ними культури  споживання їжі. Видача готових страв здійснюється через півгодини після приготування та бракеражу готової продукції. Дотримується температурний режим зберігання, обробки продуктової  сировини і видачі готових гарячих страв. Продукти зберігаються в спеціально обладнаній коморі, де забезпечено дотримання санітарних норм і правил, у тому числі і умови товарного сусідства. Обробка сирих і готових продуктів проводиться на різних столах з відповідним маркуванням. Всі працівники харчоблоку мають спецодяг, медичні книжки, дотримуються правил особистої гігієни, вимог щодо організації харчування в  закладі. Інвентар і посуд промарковані.

       У школі на кінець навчального року було 687 учнів.

       Безкоштовно харчувалось:

У шкільній їдальні здійснюється безкоштовне харчування дітей пільгових категорій:

діти які потерпіли від Чорнобильської катастрофи – 2;

учні, батьки яких є учасниками антитерористичних операцій – 11;

діти з багатодітних сімей – 41;

діти з інвалідністю – 3.

Через буфет щоденно реалізовувалась випічка власного виробництва:

 • піци;здоби;бутербродної булочки;рогаликів та булочки з корицею та вишнями.

       Діти мали можливість купити сік, чай.

Суворо виконуються всі необхідні умови санітарного контролю за термінами й умовами зберігання та реалізації продуктів, дотримується питний режим. Основна кількість учнів харчується під час перерв після першого, другого та третього уроків.

      Гарячим харчуванням та буфетною продукцією протягом навчального року було охоплено близько 90% учнів школи. В початковій школі всі учні були охоплені гарячим харчуванням. Всі учні 1-4 класів харчувалися за бюджетні кошти, за бажанням дітей та батьків здійснювалася доплата для урізноманітнювання  харчування.

Діти групи подовженого дня теж охоплені гарячим харчуванням. За рішенням педагогічної ради 100% -ово звільнені від оплати -9 учнів; на 50% - 13 учнів.

Проблемою є охоплення малої кількості учнів 7-11 класів гарячим харчуванням. Одна з причин невелика різноманітність страв у меню та вживання буфетної продукції замість гарячих страв. Класні керівники систематично проводять роз’яснювальну роботу про  важливість гарячого харчування з метою  збереження здоров’я дитини.

9.                                                             Аналіз виховної роботи

Для  реалізації основних завдань виховання учнів та учнівської молоді розроблений план виховної роботи навчального закладу та плани виховної роботи класних керівників. Ці плани охоплюють всі напрями виховання: патріотичне, правове, моральне, художньо-естетичне, трудове, фізичне, екологічне, превентивне та включають у себе календарні, традиційні шкільні свята, заходи, конкурси, районні та міські заходи.

Соціальна підтримка дітей пільгових категорій, які навчаються в закладі освіти, проводиться згідно з чинним законодавством.На початку навчального року з метою обліку дітей та сімей, які потребують соціальної підтримки, складаються соціальні паспорти класів та соціальний паспорт школи. У системі вивчаються житлово-побутові умови проживання і навчання учнів пільгових категорій, здійснюється залучення їх до позакласної роботи.

На початку навчального року класні керівники 1-11 класів заповнили соціальні паспорти класів, а на їх основі було оформлено соціальний паспорт школи. У закладі станом на 31 грудня 2019 року навчаються: діти, позбавлені батьківського піклування – 2 чол.; діти з інвалідністю – 13 чол.; діти, що потерпіли від Чорнобильської катастрофи – 4 чол.; діти, батьки яких беруть участь в АТО – 12 чол., діти працівників органів ВС, які загинули під час виконання службових обов’язків -2; діти з багатодітних сімей – 73 чол.

Постійно працює рада профілактики, проводяться рейди «Урок»,  зустрічі зішкільним офіцером поліції.

За І семестр 2019/2020 навчального року 1 учень школи був поставлений на внутрішньошкільний облік. На даний час на внутрішньошкільному обліку перебувають 7 учнів.

На контролі в школі на ВШО стоїть 7 учнів, які потребують особливої педагогічної уваги. З учнями, які схильні до правопорушень, проводилась постійна профілактична робота.Усі випадки невиконання правил поведінки учнями на контролі адміністрації, учителів, батьківської громади, ради профілактики.

У школі протягом 2019-2020 навчального року систематично проводилась робота з правового виховання.Школа тісно співпрацює з службою у справах дітей АНД районута відділом поліції.

Педагогічним колективом школи проводилась профілактична робота по запобіганню нещасних випадків.

       Розглядалось це питання на класних годинах, на нарадах при директорові, на МО класних керівників.Проводились інструктажі з безпеки життєдіяльності перед початком кожного позаурочного заходу, екскурсії, канікул, на уроках.

Проводилась робота з попередження  дитячого травматизму серед учнів. Проведено планові бесіди з попередження травматизму, інструктажі. Було проведено додаткові лекції з питань електробезпеки, правил поведінки на водоймищах, порядку дій населення  при виявлення вибухонебезпечних предметів, пожежі, Тиждень безпеки дорожнього руху, розроблено план заходів з профілактики дитячого травматизму.

З метою  попередження та протидії можливим загрозам життю та здоров’ю  учнів у школі, під час освітнього процесу та під час дистанційного навчання, проводилися заходи безпеки на можливі ризики виникнення надзвичайних ситуацій. Класними керівниками проведено бесіди і години спілкування: «Правила безпеки при переході вулиці», «Безпечна дорога до школи», «Правила дорожнього руху».

У 2019/2020 навчальному році позашкільною освітою у 6 секціях, які діють на базі школи, охоплено близько 160 учнів.

Питання виховної роботи вивчалися та розглядалися на нарадах при директорові, загальних зборах«Про стан роботи з профілактики протиправної поведінки учнів та попередження дитячої злочинності і правопорушень», «Про стан роботи з попередження дитячого травматизму», «Про підсумки виховної роботи за І семестр»,«Про підсумки виховної роботи за ІІ семестр».

       Із 5-ти пріоритетних напрямів виховної роботи в школі вже декілька років на першому місці стоїть національно-патріотичне виховання.

       Головним завданням національно-патріотичного виховання учнів є формування високої патріотичної свідомості, почуття вірності, любові до Батьківщини, турботи про благо свого народу, готовності до виконання громадянського і конституційного обов’язку із захисту національних інтересів, цілісності, незалежності України.

З метою пропаганди кращих народних та сімейних традицій, творчого розвитку особистості, організації цікавого дозвілля учнів відбулися: спортивне змагання  до Дня Захисника України «Достойна зміна» у 8 класах, мета якого - виховувати морально-психологічні якості, національну гідність громадянина, залучати юнаків до занять спортом, закріпити знання та навички, здобуті на уроках Захисту Вітчизни та фізичної культури (підготували Довженко А.Г., Тягло С.Л., Утєшева Г.В.), вчителем Таранухою М.А. разом з учнями 10 класу було проведено захід «Українські вечорниці».Для учнів 5 класів був проведений спортивно-розважальний захід «Козаки» до Дня українського козацтва. (Тягло С.Л., Довженко А.Г.)

Проведено виставку «Осінь-чарівниця» (підготували класні керівники 1-11 класів)  та фотовиставку «Осінні барви». Активну участь у підготовці цих заходів взяли батьки учнів 1-11 класів.

З метою вшанування пам’яті осіб, які віддали життя за незалежність і територіальну цілісність України, та героїв Небесної Сотні  в школі проведені  уроки пам’яті  «Пам’ятаємо, шануємо…», години спілкування «До Дня Гідності і Свободи» 5-11 класи.В атмосфері єдності та щирості пройшов урочистий захід пам’яті та урок мужності для 8-10 класівз учасником АТО  з центру національно-патріотичного виховання Шевчуком Р.В. ( вч. Крохмаль.Л.І., Кугно Н.В.)

З метою національно-патріотичного виховання учнів, прищеплення любові до рідного краю, виховання свідомих патріотів, у рамках заходів І туру краєзнавчих експедицій учнівської молоді «Моя Батьківщина - Україна», учні 5-В, 6-В класів здійснили краєзнавчу екскурсію до Карпенкового озера. (Вієвська М.Г., Братчик Н.М.).

Учнями, учителями та випускниками школи було відзнято відеоролик про рідний край на конкурс «Привітання до Дня міста».

До Всесвітнього дня миру, в школі пройшов конкурс плакатів «День Миру!» для 5- 8 класів, переможцями якої стали учні 6-Б класу (кл кер Корольова С.С.)

У школі проведено ряд заходів щодо вшанування пам’яті жертв геноциду українського народу 1932-1933 років. Класні керівники 1-11 класів провели уроки пам’яті. (Довженко А.Г., Гонтар Т.Ю.).

З метою зміцнення дружніх стосунків між однокласниками, виховання шанобливого ставлення до історії України, національних традицій та культури рідного народу учні  команда 5-Б класу взяла активну участь у конкурсі «Відкрий для себе Україну» і посіла почесне 2 місце в районному турі.

Естетичне виховання спрямоване на розвиток у зростаючої особистості широкого спектра почуттів - здатності збагнути та виразити власне ставлення до мистецтва.З цією метою здійснено екскурсії до Іверської церкви та на фабрику АВК 5-А, 6-А, 6-В (вч. Круглова С.В., Оката І.А., Гонтар Т.Ю.);до міста Харків 2-Б, 2-В, 4-А, 4-Б, 5-Б (вч. Желіба О.В., Пишкіна Н.В., Кучер О.В., Тарануха М.А.,); до міста Полтави 6-Б, 8-А, 10 (Корольова С.В., Гонтар Т.Ю.), на м`ясну фабрику «Прем’єр» 5-Б (вч. Тарануха), до Карпат 8-Б, 10 клас (Комиза О.В.).

Учні школи відвідали виставу «Кіт у чоботях» 1-Б, 2-А, 2-Б, 3-А ( вч. Звірко Т.О., Сухаренко О.М., Віцентій В.М., Чернікова Л.С., Кучер О.В.); розважальний комплекс «Планета»  3-А (вч. Антоненко І.В. та Куртакова К.С.), Кінотеатр 3-Б клас (вч. Круглова С.В. та Звірко Т.О.), торгівельний центр «Караван» - перегляд мультфільму: 10 клас (вч. Комиза О.В.), 2-В (вч. Кучер О.В., Сухаренко О.М.),6-А (вч. Оката І.А.), 8-Б (вч. Крохмаль Л.І.), 11 клас (вч. Утєшева Г.В.), 5-Б (вч. Тарануха М.А., Довженко А.Г.), 6-Б (вч. Корольова С.С.) виставка «Зміїна ферма» 2-4 класи (Віцентій  В.М., Круглова С.В., Чернікова Л.С, Сухаренко О.М., Антоненко І.В.). Відбулася поїздка в театр ім. Т.Г. Шевченка на перегляд вистави «Кайдашева сім’я» Корольова С.С. 6-Бкл.

У рамках акції «Милосердя» до Дня Святого Миколая, учні 9-х класів відвідали «Будинок малюка» (Жукова О.О., Василевська С.В.)

На новорічні свята учні 11 класу презентували показ театральної вистави «Марфуша» для учнів 1-9 класів.

З метою виявлення та підтримки талановитих та обдарованих дітей було проведено:

 • Загальношкільний конкурс «Таланти на сцену» з віковим поділенням для 1-4кл. та 5-11 кл.
 • Шкільний фестиваль відеосюжетів «Мій клас – найкращий!»
 • Проведено «Осіннє дефіле» для 8-11 класів.

З метою превентивного виховання учнів проведено бесіди класними керівниками та шкільним поліцейським «Протидія булінгу в шкільному колективі», «Відповідальність підлітків за порушення закону». «Ми проти булінгу» 5-7 класи (Братчик Н.М.), тренінг «Боротьба з торгівлею людьми» 8-10 класи (вч. Куталова О.Є), тренінг з надання першої медичної допомоги 5-В (вч. Вієвська М.Г.), тренінги від Всеукраїнської Благодійної Організації АСЕТ в Україні: «Здоровий спосіб життя», «Відсутність ВІЧ, венерологічних захворювань» 9-Б клас (вч. Жукова О.О.)

Учителем Утєшевою Г.В. було проведено тиждень права. У ході Тижня правової освіти (грудень) було проведено виховні заходи :

єдиний урок «Права людини» (1-11 класи), виставка дитячих плакатів: «права дитини» (1-4 класи),

       перегляд пізнавальних мультфільмів: «Казкові герої у світі прав та обов’язків» (6 кл)

квест: «У світі прав та обов`язків» (9кл)

громадська акція 10-11 класів для початкової школи: «Діти дітям про права дитини»

урок-гра з «громадянської освіти» на тему: «Створюємо політичні партії. захищаємо свої права» (10 клас),

перегляд науково-популярних фільмів на тему: «Українські дисиденти – виклик системі. правозахисна течія дисидентського руху.» (11 клас),

захист проектних робіт: «Повсякденне життя українців в місті та на селі у 1964-1985 рр.» (11 клас),

театралізований-урок: «З`їзд київських князів» (7 кл),

практичне заняття: «Як давньогрецька міфологія і релігія відображали світосприйняття людей» ( 6 кл),

урок-гра: «Високе відродження. реформація в Західній Європі» (8 кл.)

історичне моделювання. виставка середньовічних замків., класні години, організовано виставки у шкільній бібліотеці) (7 кл).

У ході акції «16 днів проти насильства» у конкурсі малюнків та плакатів активну участь взяли учні 5-9 класи (кл кер Довженко А.Г., Гаркуша Н.Ф., Гонтар Т.Ю., Корольова С.С., Вієвська М. Г., Тарануха М.А.).

У рамках співпраці з вищими навчальними закладами освіти, з метою профорієнтації учні 10 класу відвідали Дніпровський хіміко-технологічний університет -  «Шалений світ професій»  (10 клас кл керівник Комиза О.В. та педагог-організатор Куталова О.Є.) та було проведено профорієнтаційний захід «День кар`єри» з учнями 8-Б класу(Крохмаль Л.І.). З учнями 10-11 класів було проведено профорієнтаційну роботу щодо можливості навчання в університетах Польщі. Було здійснено поїздку в СЗШ № 44 на захід з військово-професійної орієнтації учнів (11 клас).

Активізувати інтерес до фізичної культури і спорту, здорового способу життя, розвивати прагнення бути фізично здоровою людиною  допомогли різні заходи. З метою участі в Олімпійському квесті було проведено  «Олімпійський урок -2019» (вч Довженко А.Г.), також учні взяли участь у міських легкоатлетичних змаганнях «Миля миру» (8-10 класи вч. Довженко А.Г.), міські змагання з шахів «Біла тура» у рамках «Шкільні ігри Дніпра» (вч Довженко А.Г. Желіба О.В.). Було проведено спортивний захід «Олімпійський урок – 2019» 8-11 класи (вч.  Тягло С.Л.) та фінальні змагання з легкої атлетики 7-8 класи.(Тягло С.Л.) 

Співпраця з батьками посідає також одне з центральних місць у системі роботи нашої школи.  Серед форм  роботи – тематичні батьківські збори, засідання батьківського комітету, індивідуальні бесіди та консультації, залучення батьків до проведення  позакласних заходів, екскурсій.

У молодших класах проведено «Родинне свято» (4-а, 4-б класи, Желіба О.В., Пишкіна Н.В.).

Протягом навчального року  учні школи брали активну участь в міських та обласних конкурсах, організованих методичним центром та управлінням освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради, ДВ МАН України та  стали переможцями:

 1. Міський конкурс «Казкова зима в моєму місті» серед учнів 1-6 класів.  Переможець: Хребто Єлизавета.
 2. Міський етап конкурсу «Собори наших душ». Переможці: Недошита Руслана. Макаренко Андрій
 3. Міський етап Всеукраїнського конкурсу «Новорічна композиція».

Дипломи І ступеню отримали: Нікітенко Матвій ( 1-В кл.), Дірявка Валерія (2-А кл.), Бірсан Марія ( 2-Б кл.), Могила Єгор (1-А кл.)

Дипломи ІІ ступеню отримали: Кудла Єва ( 2-А кл.), Веретенніков Веніамін (6-А кл), Недошита Руслана (10 кл)   

 1. Міський дитячий конкурс дизайну та декору «Крок у майбутнє» 2020рік. Аліна Бережна (11 кл.)
 2. Міський конкурс шкільних «приколясиків» «Mem4ik» Учасники Бурова Катерина (10 кл.) та Ткачук Ігор (8-А кл.) Нагороджені дипломами фіналістів конкурсу.
 3. Міський тур Всеукраїнської краєзнавчої експедиції учнівської молоді «Моя Батьківщина – Україна» за напрямом «Із батьківської криниці» Переможець (ІІ місце Білль Карина 10 кл).
 4. Міська виставка ( в рамках обласної) з декоративно-ужиткового мистецтва «на кращого юного майстра народних ремесл). Переможець (ІІІ місце – Макаренко Андрій 11 кл)
 5. Міський фестиваль патріотичної пісні «До Дня Революції Гідності та Свободи» та міський фестиваль-конкурс «Різдвяні дзвіночки». Учасники та переможниці  - Горяна Софія та Бурдій Кароліна. (6-Б кл.)
 6. Районний конкурс на кращого виконавця творів Т.Г.Шевченка та української поезії «О, слово рідне, хто без тебе Я…». 1 місце - Попова Поліна (9-Бкл.).
 7. Фестиваль «Майстерність слова та пера славетного Кобзаря». Учасники.
 8. Районний тур традиційного дитячого фестивалю «Театральні обрії» Переможці – театральна група 11 кл.
 9. Всеукраїнський фотоконкурс «Моя Україна». МПДЮ Екотворчість. Переможці: 1 місце – Ткачук Ігор (8-а кл.) Номінація «Фото». 2 місце – Михайлик Софія ( 8-Б кл.) Номінація «Бісероплетіння». Номінація «Краща творча робота» - Недошита Руслана( 10 кл.), Ватченко Софія( 6-В кл.)
 10. Обласний конкурс на кращого юного майстра народних ремесл. Учасники.
 11. Учні 5-Б класу (кл. керівник Тарануха М.А.) прийняли участь та посіли 2 місце у районному етапі міського конкурсу «Відкрий для себе Україну»
 12. Екологічний конкурс малюнків. Результати не відомі.
 13. 1 (міський) етап Всеукраїнської дитячо-юнацької, військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»). Результати не відомі.
 14. Учні школи взяли участь у міському етапі Всеукраїнського конкурсу дитячого малюнку «Зоологічна галерея». 1 місце Попова П. 9-Б, 1 місце Недошита Руслана, 10 кл.

Протягом І семестру учні школи брали активну участь у міських заходах:

 • участь учнів 10-11 класів у міському танцювальному марафоні «Єднання поколінь» ( Утєшева Г.В., Крохмаль Л.І.);
 • участь учнів 9-10 класів у карнавальній святковій ході «IloveDnipro» (керівники гуртків Полотняна Т.В., Завізіон В.С., вч. Довженко А.Г.,

Тягло С. Л.);

 • Участь у міському заході фестивалі патріотичної пісні «Соборна мати. Україно!» (8-Б кл.)

Протягом року викладачами школи було проведено:

 • місячник профілактики правопорушень
 • місячник: “Увага! Діти на дорозі”
 • місячник здорового способу життя
 • місячник військово – патріотичного виховання
 • місячник протипожежної безпеки
 • декада учнівського самоврядування
 • тиждень української мови
 • тиждень музики
 • День Рідної мови

Під час дистанційного навчання класні керівники перейшли до нових форм спілкування та виховання учнів. Бо нині, головне завдання вчителя – не просто навчити, дати знання з певного предмета, забезпечити виконання навчальної програми, а заспокоїти, порадити, дати життєві орієнтири. Учні повинні навчитись у цій непростій ситуації  проявляти себе, взявши за основу справжні життєві цінності.

Під час карантину та  дистанційного навчання було у класах було проведено дистанційні бесіди  та розважальні заходи для дітей:

До Міжнародного дня Землі, до 75 річниці Перемоги "Ніколи знову", "Українська вишиванка - це народний оберег", «Міжнародний день сім'ї - свято кожного», «Безпечне літо» (правила безпеки на літніх канікулах).

Матеріали проведених заходів зберігаються на інтернет-ресурсах «GoogleClassroom» та «Zoom»

Учнями 11 класу та викладачами школи було проведено дистанційні зйомки фільму «Останній Дзвоник - 2020».

29 травня, класні керівники 1-11 кл. провели учням своїх класів первинний інструктаж з правил безпеки під час літніх канікул.

Основними пріоритетами в роботі школи залишилися національно-патріотичне, родинне, екологічне, превентивне, громадянське виховання, робота над реалізацією основних нормативних документів, що стосуються організації виховної роботи в школі під час освітнього процесу та під час дистанційного навчання.

10.                                                    Робота по зміцненню матеріально-технічної бази

     Фінансово-господарська діяльність у 2019-2020 н.р. здійснювалась згідно з перспективним планом.

 Адміністрація школи разом з педагогічним колективом, батьківською громадськістю, постійно працюють над удосконаленням матеріально-технічної бази, підтриманню її у робочому стані.   Фінансування потреб школи проводиться департаментом гуманітарної політики Дніпровської  міської ради (здійснюються послуги щодо очистки фільтрів для води, дератизація і дезінсекції приміщень, вивіз рідких та твердих побутових відходів). КП «Безпечна і інноваційна освіта» здійснено технічне обслуговування вогнегасників. За бюджетні кошти відремонтовано 500 м2 плоскої покрівлі школи (над їдальнею, сходами бокових маршів) та укріплено залізним каркасом дах по периметру школи;придбано туалетний папір, рукавички господарські, серветки, засіб для дезінфекції.

Led<span lang="UK" style="font-size:14.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman" ,="" serif","serif";mso-fareast-font-family:="" "times="" new="" roman";mso-bidi-font-family:"times="" roman";color:black;="" border:none="" windowtext="" 1.0pt;mso-border-alt:none="" 0cm;padding:0cm;="" mso-fareast-language:uk'=""> (90 шт.), емаль для підлоги (12 кг) та емаль алкідна (біла) (36 кг), бланк особової справи працівника (80 шт), бланк особової справи учня (85 шт), папки-швидкозшивачі паперові (25 шт), м’ячі футбольні (4 шт), м’ячі баскетбольні (7 шт), м’ячі волейбольні (2 шт), сітка футбольна міні (2 шт), м’яч для метання (3 шт), дидактичні матеріали (карти 4 шт), папки-сегрегатори – 10 шт, папір ксероксний – 75 шт., класні журнали 26 шт, мати спортивні 4 шт.

За освітньою субвенцією на Нову Українську Школу отримали 66 парт,дидактичні матеріали, технічні засоби навчання (ноутбуки).

       За освітньою субвенцією нарозвиток  інклюзивної освіти отримали меблі, дидактичний матеріал та технічні засоби навчання (проєктор, ноутбук).

З метою зміцнення матеріально-технічної бази школи були виконані заходи, спрямовані на створення безпечного життєвого середовища учнів та оптимальних умов для організації освітнього процесу із залученням фінансових надходжень від допомоги батьківської громадськості (здійснено поточний ремонт спортивних залів,  стелі та сходових маршів  1 блоку, здійснено капітальний ремонт коридору 1 блоку 1 поверху 2020 р., поточний ремонт у тренажерній залі, майстерні, кабінеті Захисту України). Завдяки спонсорській допомозі було подаровано пожежний щит та пожежний ящик для піску, плани евакуацій, виготовлених на люмінесцентній основі. Завдяки участі здобувачів освіти та батьків у трудовій акції зі збору макулатури, допомозі спонсорам придбано стенд у вестибюль школи.

У 2019 році заклад брав участь у міському проєкті «Бюджет участі» по встановленню металопластикових вікон в навчальних кабінетах. Проєкт не реалізовується, так як не набрав певну кількість голосів.  У 2020 році планується встановлення вікон у навчальних кабінетах за кошти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради. Також у 2020 році подали проєкт на встановлення металопластикових вікон у всіх приміщеннях школи (у тому числі заміна вікон на металопластикові в медичному кабінеті).

   Звіт директора школи - це потужна робота всього колективу: педагогічного, учнівського, батьківського, техперсоналу.

       Хочу подякувати міській владі, яка допомагає школі в цей важкий час.

      Низький уклін вам, батьківська громадо, за розуміння, за добрих, хороших дітей.

      Техперсоналу  дякую за чистоту і порядок по школі.

      І вам, колеги, за підтримку, за розуміння і допомогу.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ за посиланням

/uploads/editor/3387/125665/sitepage_218/files/zvit_direktora_2020.pdf

Дякую за увагу!